Publiceringsdatum: 8 oktober 2019

Senast uppdaterad: tisdag 8 oktober, 15.45

Älgjakten startar den 14 oktober

Illustration, älg

Måndagen den 14 oktober startar älgjakten i Örebro län. Totalt planeras cirka 2 000 älgar att fällas under jakten, vilket är något färre än i fjol. Jaktperioden kan i vissa områden pågå till februari nästa år.

Nu är snart den sista älgskötselplanen fastställd och Länsstyrelsen kan konstatera att det planeras att fällas cirka 2 000 älgar i Örebro läns älgförvaltningsområden under jakten 2019/2020. Det är något färre än förra året då 2 100 älgar planerades att fällas (totalt fälldes 1 786 älgar under jaktperioden).

Därför bedrivs älgjakten

I Sverige finns relativt gott om älg och det är viktigt att älgstammen hålls på en lämplig nivå. En stor älgstam ökar skadorna på skogen och i Sverige är skadeläget totalt sett högre än de uppsatta målen. För att anpassa älgstammens storlek arbetar jägare och markägare tillsammans för att bedöma hur mycket älg som bör fällas. Bedömningen baseras på en rad olika faktorer, bland annat

  • hur stor älgstammen är
  • tillgången på föda
  • skadepåverkan som älgen har på skogen
  • antalet viltolyckor i trafiken
  • antalet vargrevir
  • hur älgarna påverkar vissa arter. Arter kan missgynnas av att älgen äter för mycket lövsly och lövträden som arterna är beroende av, hinner inte växa sig gamla.

Mer information om älgjakten, jakttider, rapportering med mera

Förhindra spridning av viltsjukdomar under jakten

Under jakten kan du hjälpa till att förhindra smittspridning av afrikansk svinpest. Det gör du genom att rapportera självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), inte slänga dina rester av matsäcken i naturen och se till att du som jägare har en utrustning som gjorts rent efter en eventuell jakt utomlands. Du kan också hjälpa SVA med provtagning av hjortdjur för att bidra till att öka kunskapen om avmagringssjuka/CWD.

Läs mer om viltsjukdomarna, vad du ska tänka på och hur du kan hjälpa till med rapportering.

Det går bra att vara i skogen under jakten

Du som vill ge sig ut i skog och mark under älgjakten kan göra det. Jägarna vet att andra rör sig i skogen och tar stor hänsyn till det. De två första älgjaktveckorna är det som mest jägare ute och bedriver jakt vilket kan vara bra att känna till. Klä dig gärna på ett sätt så att du syns väl, använd gärna en reflexväst. Tänk på att inte störa jakten om du stöter på jägare. Ge dig tillkänna och lämna därefter lugnt platsen.

Kontakt