Publiceringsdatum: 5 juli 2019

Senast uppdaterad: torsdag 5 december, 16.27

Utflykt till naturreservat i sommar

Väddnätfjäril i Röjängen, Näsmarkerna. Foto: Åsa Forsberg

Behöver du tips på utflyktsmål på nära håll under semestern? Här har vi samlat några naturreservat som är väl värda ett besök. Packa utflyktskorgen eller ryggsäcken och njut av sommaren!

Björskogsnäs

Det finns få naturreservat i länet som bjuder på så mycket ”svensk sommar” som Björskogsnäs utanför Grythyttan. Här skriar ladusvalor och tornseglare ovanför de rödmålade ladorna runt den gamla gården. Främst är reservatet känt för sin förekomst av orkidén guckusko som blommar i början av juni. Blomman har här sin rikaste förekomst i Örebro län.

Norra Vätterns skärgård

I norra delen av Vättern finns en unik sötvattensskärgård med havskänsla mitt i landet. Med båt, kanot eller kajak kan du lätt ta dig till någon av de mer än 50 öarna i naturreservatet. Kanske du hittar din alldeles egna ö? På flera av öarna finns gammal och orörd skog. Fågellivet är rikt och det finns gott om fisk. Annars erbjuder norra Vättern stora sjövidder och härliga bad i det klara vattnet. Några dagar varje sommar kan du åka båt från Askersund till Grönön i naturreservatet. Det går också båtturer i skärgården. Kontakta Askersunds skärgårdstrafik för tidtabeller.

Norra Vätterns skärgård

Kopparbergs äng

Landskapet är omväxlande och idylliskt i naturreservatet Kopparbergs äng. Här finns betesmarker och slåtteräng som har restaurerats för att behålla och gynna en artrikedom bland växter, svampar och djur. I andra delar finns frodig ädellövskog. Reservatet ligger i en sluttning ner mot Hjärtasjön och här finns flera fina platser för en stunds stillhet och matsäcksätande.

Kopparbergs äng

Latorpsängarna

Latorpsängarna är kanske mest kända för sina guckuskor som blommar i månadsskiftet maj-juni. Naturreservatet är dock väl värt ett besök även resten av sommaren. Här finns en rik flora både i torra ängar och i lummig lövskog. Blomsterrikedomen gör också att det finns gott om fjärilar och andra insekter. I reservatets närhet finns Beate Christinegruvan med spännande miljöer och historik. Buss 522 stannar strax utanför reservatet, vid hållplats Gjuthuset.

Latorpsängarna

Mördarheden

Längst i norr invid Nittälvens västra strand ligger naturreservatet Mördarheden. Mängden av hänglavar på de gamla granarna ger vildmarkskänsla, men rester efter hölador och silängar skvallrar om att landskapet har sett annorlunda ut. Den näringsrika sluttningen och översvämningsmark längs Nittälven brukades förr som slåtterängar men är idag igenvuxna med lövrika blandskogar. Detta tillsammans med markens näringsrikedom gör att här finns många speciella djur- och växtarter. Här finns också flera sällsynta lavar. Vid en gammal hölada kan du göra upp eld på en iordninggjord eldplats.

Mördarheden

Näsmarkerna

En berggrund av urbergskalk gör att framför allt floran i naturreservatet Näsmarkerna är väldigt rik och särpräglad. Här finns flera arter av orkidéer och andra sällsynta växter och svampar i ängstallskogar, rikkärr, kalkhällmarker och andra spännande miljöer. Större delen av reservatet har troligen använts som betesmark tidigare och nu går kor och får åter och betar i en stor del av reservatet och angränsande marker. Näsmarkerna ligger utmed sjön Älvlångens sydvästra strand och här finns mycket att se och upptäcka.

Näsmarkerna

Sixtorp

Sixtorp har varit naturreservat sedan 2005 men har länge innan dess varit en centralpunkt för friluftslivet i södra Kilsbergen. Runt friluftsgården och den gamla skolan finns ett varierande landskap med betesmarker och slåtterängar, lundar och barrskogar. Markerade stigar leder genom reservatet. Har du tur kan du få se den lilla hasselmusen bland buskar och snår. Vid Gammelhyttebäcken finns spår efter en hytta och andra rester efter den järnframställning som pågått här ända fram till 1800-talet. Nere vid sjön Multen finns en fin badplats där du kan svalka dina fötter efter vandringen.

Sixtorp

Tips på naturreservat med spår från det förflutna

På de här platserna kan du hitta förhistoriska gravfält från bronsålder till järnålder.

Norra Mossby

Naturreservatet Norra Mossby ligger i Kumla kommun. I reservatet finns två stycken forntida gravfält, ett stort och ett lite mindre. Det norra gravfältet innehåller ca 40 fornlämningar i form av runda och övertorvade och glest utspridda stensättningar. Det södra gravfältet är ett mycket litet gravfält som endast består av 5 stensättningar.

Norra Mossby

Oxaryggen, Nalavibergs ekäng

Naturreservaten Oxaryggen (i söder), Nalavibergs ekäng (i norr) ligger tätt intill varandra. I reservaten finns tre stycken gravfält med drygt 270 gravar som ligger samlade längs en långsmal höjdrygg på ca 1000 meter. Gravarna kommer från järnåldern (ca 500 f Kr – 1050 e Kr). De äldsta gravarna (stensättningar) ligger i söder och de yngsta (högar) i norr. 1978 undersöktes en av gravarna i den norra delen av arkeologer. I graven fanns tre liter brända ben tillsammans med vikingatida gravgåvor.

Oxaryggen

Nalavibergs ekäng

Segersjö

I Segersjö naturreservat finns det två stycken lite mindre gravfält med högar och stensättningar från järnåldern. Men där finns också två domarringar som båda är lite speciella då de består av 10 respektive 13 stenar. Normalt innehåller domarringarna 7 eller 9 stenar.

Segersjö

Håll koll på naturreservaten som du besökt i länet

""

Har du besökt länets alla reservat? Här kan du skriva ut en krysslista och börja utforska naturreservaten i Örebro län.

Krysslista alla naturreservat i Örebro län (pdf)PDF

Kontakt