Publiceringsdatum: 13 juni 2019

Senast uppdaterad: måndag 17 juni, 10.52

Kartverktyg för att upptäcka naturen

bild av karta

I Örebro län finns 274 naturreservat, i hela Sverige finns över 5 000 naturreservat. Några områden är stora andra är små. Och några finns i närheten av där du bor. Nu har det blivit enklare att hitta dessa värdefulla naturområden och att se vad som finns att uppleva i dem – tack vare ett utökat och förbättrat kartverktyg.

Fasaskogen, Kindla, Knalla, Karamossen och Lekeberga-Sälven. Det är några av namnen på länets naturreservat. I Örebro län finns också nationalparkerna Tiveden och Garphyttan. I dessa områden är naturen skyddad, för att värdefulla skogar, vatten, myrar, ängar och hagar och alla dess arter inte ska hotas eller förstöras – nu eller i framtiden.

Landets länsstyrelser har tillsammans med Naturvårdsverket utvecklat och förbättrat de kartverktyg du kan använda för att hitta naturreservat. I det uppdaterade kartverktyget kan du se vilka skyddade områden som finns nära dig och vilka leder och anordningar som finns i området. Här finns till exempel cykelleder, naturstigar, vandringsleder, ridleder och kanotleder utmärkta. Här visas även var det finns entréplatser med information, parkering, toalett, soptunnor, rastskydd, vadställen, fågeltorn och andra besöksanläggningar. Förutom kartverktyget kan du på Länsstyrelsen i Örebro läns webb också hitta utskriftvänliga faktablad (pdf) med detaljkarta för respektive naturreservat.

Tips: Hitta din egen position i karta genom att klicka på den runda symbolen ”Min plats” uppe i vänstra hörnet på kartan.

bild av karta

Karttjänst

Länsstyrelsens Besök och upptäck länk till annan webbplats
Här hittar du bland annat naturreservat, kulturreservat och nationalparker i hela länet. Du kan använda kartsök och få information om varje område.

Fler karttjänster

Naturvårdsverkets kartverktyg skyddad naturlänk till annan webbplats
Kartverktyget Skyddad natur där du hittar alla nationalparker, naturreservat och övriga skyddade områden i Sverige.

Informationskarta Örebro länlänk till annan webbplats
Geografisk information i ett webbGIS som kallas för Informationskarta Örebro län. Kartan vänder sig både till allmänhet och professionella användare.


Kontakt