Publiceringsdatum: 3 juni 2019

Senast uppdaterad: måndag 3 juni, 08.07

Länsveterinären tipsar om åtgärder för att förhindra smittspridning av fruktad sjukdom

I Europa finns ASF i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern, Rumänien, Tjeckien, Ryssland, Moldavien, Ukraina, Vitryssland och Belgien.

Åsa Heldemar, länsveterinär på Länsstyrelsen menar att vi alla behöver hjälpas åt att hålla afrikansk svinpest borta från Sverige. Alla kan bidra på något sätt. De som exempelvis reser utomlands, är djurägare eller har picknick i naturen bör alla tänka på några enkla åtgärder.

Afrikansk svinpest (ASF) är en sjukdom som orsakar stort lidande för tamgrisar och vildsvin och kan medföra stora ekonomiska konsekvenser för samhället. Sjukdomen drabbar inte människor. ASF sprids i Europa och finns just nu i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern, Rumänien, Tjeckien, Ryssland, Moldavien, Ukraina, Vitryssland och Belgien och Italien.

- Vi människor bidrar ofta till att sprida smittor mellan djur och över gränser. En kastad skinksmörgås i naturen kan innebära att ett vildvin smittas och att sjukdomen förs vidare till våra tamgrisar, säger Åsa Heldemar.

Viruset som orsakar sjukdomen sprids via direktkontakt mellan tamgrisar och vildsvin, kroppsdelar från smittade djur i foder, matavfall (charkvaror) samt kläder, utrustning, fordon och annat som inte är ordentligt rengjort efter vistelse i områden där sjukdomen finns. Viruset kan överleva flera år i kylt eller fryst kött och i många rökta eller saltade produkter.

Tips för att hindra smittspridning

  • Ta inte med kött eller köttprodukter av tamgris eller vildsvin från länder där svinpest förekommer.
  • Besök inte svenska grisbesättningar inom 48 timmar efter jaktresa eller besök i utländska grisbesättningar.
  • Reser du med hund? Tvätta helst hunden innan hemresa. Tvätta dina kläder, skor och utrustning till hunden.
  • Släng eller lämna inte matavfall i naturen eller vid rastplatser utmed vägar.
  • Kompostera alltid matavfall i sluten behållare.
  • Kontakta Jordbruksverket om du köpt grovfoder eller halm från ett land där ASF förekommer och hittar rester av djurkroppar i fodret som inte kan uteslutas vara från vildsvin. Kontakt: Jordbruksverket, enheten för CITES, foder och djurprodukter. Ring Jordbruksverkets växel 036-15 50 00 eller mejla till foderdjurprodukter@Jordbruksverket.se.
  • Anmäl till Statens veterinärmedicinska anstalt om du hittar ett självdött vildsvin. Du anmäler på telefonnummer 018-67 40 00 eller via webbformuläret för att rapportera sjuka eller döda vilda djur.länk till annan webbplats

Har du grisar?

  • Mata inte dina grisar med matrester.
  • Kontakta veterinär om du misstänker att dina grisar är smittade.

Länsveterinären ger stöd i smittskyddsfrågor till länets veterinärer. Länsstyrelsen tillsammans med Jordbruksverket arbetar för att afrikansk svinpest inte ska nå vårt land och vårt län. Om sjukdomen skulle drabba länet blir det vår roll att bekämpa utbrottet.

Kontakt