Publiceringsdatum: 29 maj 2019

Senast uppdaterad: onsdag 29 maj, 19.08

Höjt valdeltagande utan störningar

Valdeltagande EU i Örebro län 53,44 procent

Länsstyrelsen i Örebro län har nu kontrollräknat klart alla länets röster till Europarlamentet. 24 rösträknare har godkänt sammanlagt 120 081 antal röster.

– Vi har genomfört vår roll i ett svenskt välfungerande valsystem. Det är glädjande att vi har klarat tidsgränserna och inte drabbats av några störningar. Våra valhandläggare och de 24 inkallade rösträknarna har återigen gjort ett viktigt och stort uppdrag på bästa sätt, säger landshövding Maria Larsson.

I sammanställningen av rösterna kan konstateras att, i likhet med riket som helhet, har valdeltagandet i Örebro län ökat sedan förra EU-valet för fem år sedan. 53,44 procent i länet har röstat vilket är en höjning med 3,5 procentenheter sedan förra valet. Det högsta valdeltagandet i år var i Örebro kommun (56,25 procent) och lägst i Hällefors kommun (44,16 procent). Variationen av valdeltagande är också som störst i Örebro kommun, med det högsta siffrorna i Adolfsbergs östra valdistrikt (70,27 procent) och det lägsta i Varberga östra (28,57 procent).

– Det är positivt att valdeltagandet i vårt län ökat, även om variationen mellan olika områden är stor, kommenterar Maria Larsson.

Vid Länsstyrelsens slutliga rösträkning rapporteras även personvalen. Flest personröster i Örebro län fick Eva-Lena Jansson, Socialdemokraterna, från Örebro. 3 926 väljare i länet hade kryssat hennes namn. Detta kommer dock inte att räcka för att ge henne en plats i Europaparlamentet.

Valmyndigheten inväntar godkänd rösträkning för samtliga län och gör därefter mandatfördelning och utser ledamöter och ersättare. Samtliga län förväntas vara klara med rösträkningen under fredagen och då kan valmyndigheten fastställa det slutliga resultatet för EU-valet tidigast klockan 20 fredagen den 31 maj.

Kontakt