Publiceringsdatum: 14 maj 2019

Senast uppdaterad: tisdag 14 maj, 13.09

Länsstyrelsen gör den
slutliga rösträkningen vid EU-valet

På Länsstyrelsen, som är den regionala valmyndigheten, pågår förberedelserna inför rösträkningen i Europaparlamentsvalet. Det preliminära valresultatet kan börja följas från klockan 23 på valkvällen den 26 maj. 24 rösträknare anlitas och deras arbete med den slutliga rösträkningen startar måndag den 27 klockan 8. Den slutliga rösträkningen för Örebro län beräknas vara klar på onsdag kväll den 29 maj.

– Att vara regional valmyndighet för valen till riksdag, kommun och landsting och Europaparlamentet är ett mycket viktigt uppdrag för oss på Länsstyrelsen. De allmänna valen är ju det yttersta uttrycket för vår demokrati. Därför vidtar vi alla åtgärder för att göra valet tryggt och rättssäkert, säger landshövding Maria Larsson.

Valdagen söndagen 26 maj

Så fort vallokalerna har stängt klockan 21 startar den preliminära rösträkningen i kommunerna. Resultatet rapporteras in till Länsstyrelsen under kvällen, där åtta personer är redo att via telefon ta emot resultaten från valdistrikten. Uppgifterna skickas sedan vidare till Valmyndigheten som visar resultatet på sin webbsida efter klockan 23. Observera att i den preliminära rösträkningen redovisas partiernas röster, inte personröster. Media kan sedan hämta de preliminära valresultaten från Valmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats.

Slutlig rösträkning måndag den 27 maj–onsdag den 29 maj

På måndag morgon klockan 8 börjar den slutliga rösträkningen. Det betyder att vi på Länsstyrelsen kontrollräknar valnattens preliminära resultat, granskar ogiltiga röster samt räknar personröster.

– Länsstyrelsens arbete med EU-valet är i sitt mest intensiva skede från valdagens kväll till onsdag kväll. Vi har rekryterat och utbildat 24 rösträknare för arbetet med den slutliga rösträkningen, säger Rickard Linde, valsamordnare vid Länsstyrelsen i Örebro län.

Besök den slutliga rösträkningenRösträkningen pågår på Länsstyrelsen, i Länshuset på Stortorget 22, i Örebro. Rösträkningen är en allmän förrättning och det betyder att vem som helst får närvara vid rösträkningen. Besök anmäls i Länsstyrelsens reception.

De journalister som följer valet, och som har frågor om hur rösträkningen går till, är välkomna att höra av sig till någon av våra kontaktpersoner. Det går även så klart bra att besöka lokalen där rösträkningen pågår.

Siffror om EU-valet i länet

  • Antal röstberättigade i Örebro län är 226 994.
  • Valdeltagandet vid EU-valet 2014 i Örebro län var 49,94 procent, jämfört med 51,07 procent som var genomsnittet för riket.

Sverige har ett robust valsystem

Det är decentraliserat, manuellt, transparent och rättssäkert.

  • Decentraliserat: röstningen sker lokalt över hela landet, liksom rösträkningen.
  • Manuellt: alla röster räknas manuellt och kontrollräknas minst två gånger i sluträkningen.
  • Transparent: röstmottagning och rösträkning är offentliga. Alla röstsedlar sparas tills nästa val vunnit laga kraft.
  • Rättssäkert: alla röster kontrolleras i ett antal led och valhandläggare och jurister bedömer om en röstsedel är giltig, i de fall det finns tveksamheter.

Länsstyrelserna samverkar för att säkerställa att valet till Europaparlamentet genomförs säkert och öppet.

Länsstyrelserna vet att försök till påverkan av valets genomförande och slutresultat kan förekomma. Om detta skulle ske är vi beredda att möta detta genom klarläggande av fakta. Vi samråder med MSB och andra centrala aktörer kring frågan om risken för informationspåverkan kan vara högre vid ett val som angår större delen av Europa.

Har du frågor? Hör gärna av dig

Kontakt