Publiceringsdatum: 9 maj 2019

Senast uppdaterad: torsdag 9 maj, 13.15

Handlingsplan för grön infrastruktur

Illustration, noder som hänger ihop

Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram en regional handlingsplan för grön infrastruktur i Örebro län.

Grön infrastruktur handlar om att olika livsmiljöer i naturen behöver hänga ihop. Att bibehålla landskapets gröna infrastruktur är avgörande för att bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster som i sin tur är en förutsättning för människors livsmiljö och hälsa.

Arbetet med grön infrastruktur syftar till att göra det lättare för samhällets aktörer att ta hänsyn till och utveckla biologisk mångfald och ekosystemtjänster i samband med olika verksamheter.

Ett första steg i ett långsiktigt arbete

Länsstyrelsen ser framtagandet av handlingsplanen som ett första steg i ett långsiktigt arbete. Åtgärderna i handlingsplanen knyter an till befintliga verksamheter och mål. Berörda aktörer arbetar utifrån sina egna förutsättningar och tidsramar med de föreslagna åtgärderna.

Ta del av handlingsplanen

Handlingsplan för grön infrastruktur i Örebro län – kunskapsunderlag och åtgärder 

Läs mer om arbetet med grön infrastruktur


Kontakt