Publiceringsdatum: 17 april 2019

Senast uppdaterad: onsdag 17 april, 10.24

Möt våren i länets naturreservat

Blåsippor Foto: Henrik Josefsson

Blåsippor Foto: Henrik Josefsson

Det ser ut att bli både varma och soliga dagar i påsk. Varför inte varva äggmålandet och påskkärringsbesöken med en utflykt till ett naturreservat? Blåsippor, tibast och tussilago blommar redan på många håll i länet. Här är tips på naturreservat som är extra fina så här års.

Ekeby ekhage

På lagom cykelavstånd från Örebro ligger det lilla men trevliga naturreservatet Ekeby ekhage. Området är känt för sin rika vårflora med blåsippor och vitsippor mellan grova ekar och välansade hasselbuketter. Här finns också ett mycket rikt fågelliv, med bl.a. kattuggla, skogsduva och mindre hackspett. Ekeby ekhage ligger intill cyckelleden ”Hemfjärden runt”, i utkanten av samhället Ekeby-Almby. Buss 721 stannar vid hållplats Framnäs i Ekeby-Almby, alldeles nära reservatet.

Läs mer om Ekeby ekhage

Järleån

I Järleån finns mäktiga forsar som är som störst och vattenrikast när snön smälter om våren, men även under resten av året är området väl värt ett eller flera besök. Runt ån finns ett varierat landskap med lövskogar och betesmarker. Här är floran och fågelsången rik på våren och försommaren. Buss 303 stannar vid hållplatserna Bondebyn och Övre Järle i naturreservatets östra kant.

Läs mer om Järleån

Strömstare, Järleån. Foto: Kjell Store

Strömstare, Järleån. Foto: Kjell Store

Olles hage

Olles hage är en liten pärla till naturreservat, alldeles i utkanten av Askers samhälle. Här finns en tät och frodig lövskog med massor av fåglar, ymnig växtlighet, naturstig och rastplats. Under våren blommar blåsippor och vitsippor rikligt. Olles hage ligger i östra kanten Askers samhälle. Buss 726 och 731 stannar vid hållplatserna Askers byväg och Askers kapell, alldeles nära reservatet.

Läs mer om Olles hage

Kvismaren

Våtmarkerna i Kvismaren myllrar av liv under våren och sommaren. Tidigt på våren rastar mängder av fåglar som är på väg norrut efter att ha tillbringat vintern på sydligare breddgrader. De första varma dagarna och en bit in på våren kryper också snokar och huggormar fram ur sina vintergömmor vid Öby kulle. Buss 724 går från Örebro till Norrbyås, strax norr om naturreservatet.

Läs mer om Kvismaren

Kvismaren. Foto: Per Wedholm

Kvismaren. Foto: Per Wedholm

Sörön

Sörön är en underbar plats att vistas på när löven spricker ut och fåglarna kommit tillbaka och börjar sjunga efter att ha varit borta hela vintern. Floran är rik och på våren och försommaren hittar man t.ex. vårärt och vätteros i mattor av blåsippor och vitsippor. Buss 724 går från Örebro till Norrbyås, nordväst om reservatet. Från Norrbyås är det 2-3 km vandring genom Kvismaredalen till Sörön.

Läs mer om Sörön

Sörön. Foto: Karin Sund

Sörön. Foto: Karin Sund

Trystorps ekäng

Vill du njuta av en vårflora med mattor av vitsippor och blåsippor ska du besöka Trystorps ekäng i Lekebergs kommun under april eller maj. På våren och försommaren är fågelsången fantastisk och Trystorps ekäng är perfekt för en dags utflykt med pic-nic i solen.

Läs mer om Trystorps ekäng

Trystorps ekäng i vitsippetid. Foto: Kjell Store

Trystorps ekäng i vitsippetid. Foto Kjell Store

Kontakt