Publiceringsdatum: 1 april 2019

Senast uppdaterad: måndag 1 april, 15.58

Stärkt djurskydd med ny djurskyddslag

Den 1 april 2019 börjar en ny djurskyddslag att gälla som stärker djurskyddet i Sverige. Bland annat blir det förbjudet att överge djur och det ställs tydligare krav på kompetens hos de som tar hand om djur. En annan viktig ändring är att vårdpersonal nu kan anmäla om djur far illa utan att bryta mot sekretessen.

Den nya lagstiftningen ska stärka djurskyddet och främja en god djurvälfärd och respekt för djur. Tydligare krav ställs på att djurhållare ser till att djuren inte bara skyddas från att utsättas för skaderisker och sjukdomar utan att djuren också får sina behov tillgodosedda. Några av nyheterna i lagen är:

  • ett uttryckligt krav på kompetens för alla som tar hand om djur,
  • ett förbud mot att överge djur,
  • ett stärkt skydd för djur som tävlar eller deltar i prov.

Vårdpersonal ska kunna anmäla djur som far illa

En viktig förändring är också Lex Maja*, som innebär att personal inom vård och omsorg ska kunna anmäla misstänkt vanvård av djur utan att riskera att bryta mot tystnadsplikten. Vårdpersonal ska kunna göra en anmälan om det inte går att lösa situationen i samråd med djurägaren.

Att vårdpersonal ska kunna göra en anmälam utan att bryta tystnadsplikten innebär att ändringar även görs i offentlighets- och sekretesslagen.

* Lex Maja är uppkallad efter katten Maja som fick avlivas efter att ha lämnats när kattens ägare åkte in på sjukhus.

Kontakt