Publiceringsdatum: 28 mars 2019

Senast uppdaterad: torsdag 28 mars, 11.58

Länsstyrelsen i Örebro län samordnar kartläggning av statlig service

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga statlig service i länen. Länsstyrelsen i Örebro län ska samordna arbetet och det ska ledas av länsrådet Anna Olofsson.

­– I våra kontakter med kommuner, företag och civilsamhälle så är det en återkommande fråga om att statliga myndigheter behöver vara mer närvarande även i mindre kommuner och centralorter. Det är glädjande att detta är en prioriterad fråga för regeringen och att vi fått uppdraget att kartlägga statlig service och närvaro, säger landshövding Maria Larsson.

­– Vi startar arbetet direkt, det blir ett viktigt kunskapsunderlag för regeringen i arbetet med att säkra statlig service till medborgarna, säger länsråd Anna Olofsson som ska samordna kartläggningen från länen till regeringen.

Landshövding Maria Larsson kan nås på telefon under dagen via presschef Sten Renglin, 070-620 42 09.

Kontakt