Publiceringsdatum: 20 februari 2019

Senast uppdaterad: onsdag 20 februari, 13.51

Överklagar beslut om antal lodjur som får jagas

Länsstyrelsen har idag beslutat att överklaga förvaltningsrättens beslut om antal lodjur som får fällas under vinterns licensjakt. Förvaltningsrätten beslutade tidigare att ändra Länsstyrelsens beslut genom att minska antalet lodjur som får fällas i Örebro län, från tre till två. Länsstyrelsen håller fast vid tre lodjur och det blir nu kammarrätten som får avgöra frågan. Licensjakten startar den 1 mars.

Länsstyrelsen ifrågasätter förvaltningsrättens beslut att minska tilldelningen från tre till två lodjur och delar inte förvaltningsrättens tolkning av begreppet gynnsam bevarandestatus, det vill säga hur många lodjur som behöver finnas för att stammen ska vara livskraftig. Länsstyrelsen anser utifrån en bedömning av jaktutrymme för licensjakt att det finns jaktutrymme för tre lodjur i Örebro län. Länsstyrelsen önskar även att man nationellt klargör att referensvärdet gynnsam bevarandestatus gäller på nationell nivå i mål om licensjakt efter rovdjur. 

Förvaltningsrättens beslut, om att två lodjur får fällas i Örebro län, gäller fortsatt. Lodjursjakten startar den 1 mars och pågår till den 31 mars, eller till dess att jakten avlyses.

Bakgrund till överklagandet

Länsstyrelsen beslutade den 12 december 2018 om licensjakt efter tre lodjur fördelat på två jaktområden. Beslutet innebar att i det norra jaktområdet fick högst ett lodjur fällas och i det södra jaktområdet fick högst två lodjur fällas. Gränsen mellan de två jaktområdena utgörs av väg E18/E20.

Förvaltningsrätten i Luleå beslutade den 1 februari 2019 att ändra Länsstyrelsens beslut och minska antalet lodjur som får fällas i Örebro län under årets jakt. Antalet lodjur som får fällas minskade från tre till två lodjur, och får jagas i det södra jaktområdet. Detta beslut har Länsstyrelsen nu överklagat till Kammarrätten i Sundsvall.

Därför har Länsstyrelsen beslutat om licensjakt på lodjur 

Länsstyrelsens tidigare beslut om att tillåta licensjakt har fattats för att reglera populationsstorleken och därmed bland annat förebygga skada på tamdjur, samtidigt som de övergripande nationella målen för lodjursstammens utveckling har vägts in.

Licensjakten är en del av rovdjursförvaltningen, och genomförs i begränsad omfattning och under strängt kontrollerade former. Jakten tillåter lodjursstammen nationellt, såväl som i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet där Örebro län ingår, att med fortsatt god marginal förbli en livskraftig population med gynnsam bevarandestatus i artens naturliga utbredningsområde.

Länsstyrelsens överklagan av förvaltningsrättens beslut om licensjakt efter lodjur (pdf)PDF

Kontakt