Publiceringsdatum: 30 januari 2019

Senast uppdaterad: onsdag 30 januari, 15.49

Risker vid adoption av gatuhundar eller köp av smuggelhundar

Gatuhund

I Sverige har vi varit förskonade från många svåra sjukdomar på hund. Sjukdomar som många länder i Europa har stora problem med. Läget håller på att försämras. Många av de för Sverige nya sjukdomarna har kommit genom att gatuhundar har tagits hit för adoption och med smuggelhundar.

Gatuhundar löper en mycket större risk att smittas och föra med sig sjukdomar till landet än hundar som lever under ordnade förhållanden. Många av de nya sjukdomarna är mycket allvarliga och några av dem går inte att behandla vilket innebär att hunden måste avlivas. Några av sjukdomarna är zoonoser och kan alltså smitta även människor. Lagligt importerade hundar ska genomgå vissa provtagningar och vaccinationer innan de får komma till Sverige men tyvärr kan inte alla smittor upptäckas. Vissa smittor förs även in via kennlar på grund av parningar, utställningar och tävlingar utomlands.

Exempel på sjukdomar som dykt upp i landet

  • Brucellos är en bakterie som smittar vid parning. Det finns ingen behandling vilket betyder att en drabbad hund måste avlivas.
  • Rävens dvärgbandsmask är en zoonos (kan spridas till människor) och finns sedan några år i Sverige. Viktigt att veta är att alla hundar som besöker länder som är fria från dvärgbandmasken måste avmaskas och ha ett veterinärintyg på att avmaskningen är gjord innan de får åka in i landet. Norge och Finland är två länder som kräver avmaskning av svenska hundar.

Lita inte på intyg om Rabiesvaccinering

En sjukdom som vi är speciellt rädda för eftersom den smittar människor och är dödlig är Rabies. Den har ännu inte påvisats i Sverige. Många hundar som har intyg på att de är rabiesvaccinerade har vid provtagning visat sig ha så låga nivåer av antikroppar att de i princip saknat skydd. Flera hundar har trots intyg aldrig vaccinerats.

Förutom att hundarna kan bli mycket sjuka så kan in- och utförsel av hundar bli mycket kostsamt för djurägaren på grund av behandlingar, provtagningar, vaccinationer och avmaskningar som de striktare reglerna kräver.

Låt oss alla hjälpas åt att förhindra att nya sjukdomar etablerar sig i landet.

Mer information hittar du hos Jordbruksverket och SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt):

Undvik att köpa smuggelhund – för ditt och för djurets bästa! Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Adoption av gatuhund innebär risker, SVAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se Jorbruksverkets film om varför du inte ska köpa en smuggelhund:

Misstänker du att ett djur som du äger eller tar hand om har drabbats av en allvarlig sjukdom? Då är du skyldig att omedelbart anmäla det till en veterinär, för att minska risk för smitta och underlätta bekämpning av sjukdomen.

Om smittskydd och vart du vänder dig vid misstanke om allvarlig, smittsam sjukdomöppnas i nytt fönster

Kontakt