Publiceringsdatum: 18 december 2018

Senast uppdaterad: tisdag 18 december, 08.49

Länets klimatkliv kan summeras

88 åtgärder i länet har fått Klimatklivet 2015 – 2018. De leder till en minskning av koldioxidutsläppen med 56 000 ton per år.

Under 2018 sticker biogassatsningar ut rejält i länet. Delvis i form av vanlig biogas, men framför allt märks en satsning för tunga transporter på flytande biogas (LBG), där en tankstation är under byggnad, Gasum AB har fått cirka 50 miljoner kronor för planerad utveckling vid anläggningen i Örebro, ett åkeri har fått Klimatklivet för en del av merkostnaden för fordon med drivmedel LBG.

Anpassning av området kring omlastningscentralen i Storå har fått Klimatklivet för att kunna lasta om gods till och från Kopparbergs bryggeri, vilket idag sker i Hallsberg.

I övrigt är det energikonverteringar av hyresfastigheter, industrier och lantbrukspannor, anläggning av en cykelväg i Degerfors, ett par informationsinsatser för fossilfria drivmedel, icke-publika laddstationer för elbilar hos bostadsrättsföreningar och företag som är med och delar på 80 miljoner kronor till 23 åtgärder. Det finns fortfarande ansökningar som inte har hunnit beslutas.

I statens budget som antogs av riksdagen förra veckan står det att Klimatklivet ska avvecklas, men det är fortfarande oklart om det kommer att utlysas ytterligare någon ansökningsperiod eller om det enbart är de åtgärder som har skickat in ansökan hittills som kan slutföras med stöd.

– Klimatklivet har varit en uppskattad stödform, där samhället och företag har hjälpts åt att ställa om till ett hållbarare samhälle säger Åsa Ödman, energi- och klimatstrateg på Länsstyrelsen.

 

Naturvårdsverket: Klimatklivet stödjer innovation för minskade utsläpplänk till annan webbplats

Kontakt