Publiceringsdatum: 17 december 2018

Senast uppdaterad: måndag 17 december, 18.26

Licensjakt efter lodjur i Örebro län 2019

lodjurstassar i snö

Länsstyrelsen har fattat beslut om licensjakt efter lodjur i Örebro län. Totalt får högst tre lodjur skjutas under 2019 års licensjakt som äger rum i mars månad.

Beslutet om att tillåta licensjakt har fattats för att reglera populationsstorleken och därmed förebygga skada på tamdjur, samtidigt som de övergripande nationella målen för lodjursstammens utveckling har vägts in.

Örebro län består av två jaktområden, norra och södra, med E18/E20 som gräns. Tilldelningen har anpassats så att högst två lodjur får fällas i länets södra jaktområde, där det finns fler fårbesättningar. I det norra jaktområdet får högst ett lodjur fällas, med hänsyn till en minskande rådjursstam. Lodjursjakten startar den 1 mars 2019 och varar som längst till och med den 31 mars.

Enligt det senaste inventeringsresultatet berörs länet av 10 årliga föryngringar, vilket motsvarar ungefär 60 lodjur i Örebro län. Eftersom lodjurspopulationen i Örebro län ligger över den fastställda miniminivån på 9,5 föryngringar bedömer Länsstyrelsen i Örebro län att det finns utrymme för en begränsad licensjakt på tre individer under 2019.

Licensjakten är en del av rovdjursförvaltningen, och genomförs i begränsad omfattning och under strängt kontrollerade former. Jakten tillåter lodjursstammen nationellt, såväl som i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet där Örebro län ingår, att med fortsatt god marginal förbli en livskraftig population med gynnsam bevarandestatus i artens naturliga utbredningsområde.

Resultatet från den senaste nationella populationsberäkningen visar att det finns cirka 1 200 lodjur i Sverige och populationen är därmed fortsatt över gränsen för gynnsam bevarandestatus (870 lodjur).

Beslut om licensjakt efter lodjur i Örebro län 2019PDF

Mer information om rovdjursjakt på Länsstyrelsens webbplats

Kontakt