Publiceringsdatum: 17 december 2018

Senast uppdaterad: måndag 17 december, 18.27

Beslut om licensjakt efter lodjur 2019

Länsstyrelsen i Örebro län har den 17 december fattat beslut om licensjakt efter lodjur 2019.

Beslutet finns tillgängligt hos Länsstyrelsen i Örebro, Stortorget 22, 701 86 Örebro

Jakttid, tilldelning och jaktområde

Jakt får bedrivas från och med den 1 mars till och med den 31 mars 2019 eller till dess Länsstyrelsen avlyser jakten.

Antal jaktområden: 2.

Det norra jaktområdet omfattar Örebro län norr om väg E18/E20.

Det södra jaktområdet omfattar Örebro län söder om väg E18/E20.

Antal djur: 3

Ett lodjur får fällas i det norra jaktområdet. Två lodjur får fällas i det södra jaktområdet.

Jakt får endast ske inom angivna jaktområden och i enlighet med villkoren i beslutet.

För att överklaga

Den som vill överklaga kan göra detta senast den 21 januari 2019 till:

Länsstyrelsen i Örebro län
701 86 Örebro

eller orebro@lansstyrelsen.se.

Ärendets diarienummer, 551-7425-2018, bör anges.


Kontakt