Publiceringsdatum: 12 december 2018

Senast uppdaterad: onsdag 12 december, 09.19

Tack alla föräldrar – men fortsätt!

Luciakrona på en sten i skogen

På torsdag är det Luciadagen. En vacker och välkommen högtid och en oas av lugn i ett hetsigt jultempo. Men vi vet också att den stilla natten före luciamorgonen inte alltid är så stilla. Det har varit och kan bli en debut i droger för många ungdomar.

Att tobak, alkohol och narkotika är skadligt för alla människor är ingen nyhet och att det är särskilt viktigt att skydda våra barn från dessa substanser det vet vi också. Det ingår i vårt föräldraansvar.

Olika undersökningar visar på en sjunkande trend vad det gäller användandet av tobak och alkohol bland barn och unga, det gäller i länet likväl som i riket i stort. Centralförbundet för Alkohol och narkotikaupplysning, CAN, genomför årligen drogvaneundersökningar i årskurs nio samt i årkurs två på gymnasiet. I den senaste samanställda undersökningen från 2017 visar siffror att det är ca två procent av skolelever nian i Örebro län som röker dagligen. Vad det gäller alkoholkonsumtion på gymnasiets årskurs två ligger vi klart under riksgenomsnittet. Säkert kan detta ha påverkats av att föräldrar har tagit ansvar?

Som förälder får man inte något diplom eller formellt intyg på att uppdraget har gått bra. Det kommer i form av små kvitton löpande genom livet när barnen utvecklas och fattar kloka och ansvarstagande beslut. En del hävdar att föräldrars inflytande minskar i takt med att kompisars åsikter blir viktigare. Men föräldrars roll är viktig när det gäller tydlighet i var gränser går och vilken inställning och attityd man har till de ungas egna bruk av tobak, alkohol och droger. Det säger de ungdomar som tillfrågats kring detta. Att veta hur föräldrars inställning är i frågan har stor betydelse även om man som förälder själv nyttjar exempelvis tobak eller alkohol. Inte minst spelar det roll att man är tydlig i sitt avståndstagande mot narkotika.

Unga människor hjärna utvecklas hela vägen upp till ca 25 års ålder. Något som är under utveckling är också påverkbart. En hjärna som påverkas av droger utvecklas inte optimalt och det kan till och med bli skador som inte är reparerbara. Förutom koncentrationssvårigheter som konsekvens påverkas även inlärning, minnesfunktion och logisk förmåga. Trots minskande användning av tobak och alkohol går det alltså inte att luta sig tillbaka som förälder?

Just nu pågår en världsomfattande våg som sköljer över land efter land för att legalisera och liberalisera användande av cannabis. Även Sverige påverkas av detta. Risken finns att allt fler tar intryck av desinformation på nätet och betraktar denna drog som ofarlig och harmlös.

Så därför föräldrar: Tack för vad ni åstadkommit men fortsätt påverka era barn innan de blir påverkade av det som skadar dem!

Samhällsråd T genom:
Maria Larsson, landshövding
Bo Andersson, polisområdeschef Örebro län
Rickard Simonsson, regiondirektör Region Örebro Län
Daniel Jansson-Hammargren, kommundirektör Kumla kommun och kommunrepresentant i Samhällsråd T.

Kontakt