Publiceringsdatum: 12 december 2018

Senast uppdaterad: onsdag 12 december, 10.53

Herpes bakom åldöd i Hjälmaren - den mycket varma sommaren trolig orsak

I augusti fick Länsstyrelsen ett larm om döda ålar i Hjälmaren. Resultatet av obduktionerna har nu kommit från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA): Infektion orsakad av ålherpesvirus. Bara en gång tidigare har detta påträffats i Sverige.

Det var den 15 augusti i somras som Länsstyrelsen fick kännedom om döda ålar och körde sex av fiskarna till SVA i Uppsala.

Med stor sannolikhet har sjukdomen utbrutit på grund av den mycket varma sommaren. Höga vattentemperaturer gav låga syrgasförhållanden, vilket kan ha triggat igång latent virusinfektion i ett antal ålar, med akut sjukdom och smittspridning som följd.

Ålherpes angriper bland annat gälarna och ålarna får då problem med syresättning och dör av syrebrist. Viruset kan infektera tidigt under ålens liv och ligga latent för att orsaka sjukdom vid hög stress som följd av exempelvis syrebrist. Eftersom viruset är artspecifikt drabbar det bara ål och andra arter påverkas inte.

Ålherpes har i Sverige tidigare bara påvisats en gång; i Mälaren 2006. SVA fick i somras, ungefär samtidigt som från Hjälmaren, även in död ål från sjön Bolmen i Småland. Analyserna visade att även dessa drabbats av ålherpesviruset.

Kontakt