Publiceringsdatum: 14 november 2018

Senast uppdaterad: onsdag 14 november, 10.27

Länsborna har närmast i landet till skyddad natur – i genomsnitt 1,7 kilometer

Att ha nära till skyddad natur ökar möjligheterna till friluftsliv, särskilt i tätortsnära lägen. Närmast har den som bor i Karlskoga, Örebro, Askersund eller Nora kommun, med 1,5 kilometer eller närmare till skyddade naturområden. För den genomsnittlige länsinvånaren är avståndet 1,7 kilometer – det visar SCB:s statistik om skyddad natur.

– Det är glädjande att avståndet till långsiktigt skyddad natur har minskat i Örebro län. Det är ett resultat av många kommuners och Länsstyrelsens arbete med naturskydd. Ur ett folkhälsoperspektiv har det visat sig vara viktigt att ha nära till natur, där närheten är den enskilt viktigaste faktorn som avgör om man tar sig ut i vardagen. I stadsnära miljöer blir de långsiktigt skyddade naturområdena särskilt viktiga, inte minst där exploateringstrycket är högt. Både skyddad och oskyddad natur kan ha höga friluftsvärden, men skyddade områden har ofta vandringsleder, skyltar och information. Det kan sänka tröskeln för den som inte är så van att vistas i naturen, säger Johan Karlhager, chef för Naturskyddsenheten på Länsstyrelsen i Örebro län.

En jämförelse mellan länen visar på stora skillnader över befolkningens medelavstånd till skyddad natur. Invånarna i Örebro län har närmast med i genomsnitt 1,7 kilometer.

I Karlskoga kommun hade invånarna Örebro läns kortaste medelavstånd till närmaste skyddade naturområde, 1 kilometer, medan Laxåborna hade längst med 5,9 kilometer. Det framgår av SCB-statistik som avser år 2017. Svenskarna hade i genomsnitt 2,8 kilometer till skyddad natur.

– I alla landets kommuner finns i dag någon form av nationellt skyddad natur och allt fler kommuner använder dessutom möjligheten att bilda kommunala naturreservat. Vi hoppas och tror att ännu fler kommuner ska engagera sig i arbetet med kommunala naturreservat, säger Claes Svedlindh på Naturvårdsverket.

I Sverige finns över 4800 naturreservat och 30 nationalparker. SCB:s beräkning bygger på avståndet till nationalparker, naturreservat eller naturvårdsområden. Enligt en undersökning som Kantar SIFO genomförde våren 2018 instämmer 98 procent av befolkningen helt eller delvis i att det är viktigt att skydda natur. Drygt hälften instämmer helt eller delvis i att nationalparker och naturreservat är viktiga för deras utomhusaktiviteter.

Invånarnas genomsnittliga avstånd till skyddad natur
per kommun i Örebro län (meter i jämna 100-tal)

 

Kommun

Avstånd (meter) till skyddad natur

Karlskoga

1 000

Örebro

1 400

Askersund

1 500

Nora

1 500

Hällefors

1 600

Lekeberg

1 700

Degerfors

1 700

Kumla

2 000

Ljusnarsberg

2 200

Hallsberg

2 800

Lindesberg

3 000

Laxå

5 900

Mer information

Skyddad natur i Örebro län

Naturvårdsverkets pressmeddelande om närhet till skyddad naturlänk till annan webbplats

 

Kontakt