Publiceringsdatum: 7 november 2018

Senast uppdaterad: fredag 16 november, 12.19

Så ska kronhjortsstammen skötas

Illustration, kronhjort

Länsstyrelsen och Viltförvaltningsdelegationen har reviderat riktlinjerna för hur kronhjortsstammen ska skötas. I december bjuder vi också in till informationskvällar där vi berättar mer om kronhjorten och de möjligheter och utmaningar som ett ökat antal kronhjortar för med sig.

Kronhjortsstammen i länet ökar. Det leder till högre risk för skador på skog och gröda och i trafiken. Men fler kronhjortar innebär också ökade jaktmöjligheter.

Riktlinjer för förvaltning av kronhjort

Målet med kronhjortsförvaltningen i länet är att arten ska få fortsätta etableras och expandera i utbredning, samtidigt som populationens storlek ska anpassas så att skador på skogs- och jordbruk kan anses acceptabla. Förvaltningen ska även anpassas till förekomst av rovdjur och andra klövviltsarter, samt till tillgången på naturligt foder.

Läs mer om hur kronhjortsstammen ska skötas i Riktlinjer för förvaltning av kronhjortsstammen i Örebro län

Informationskvällar om kronhjort

Länsstyrelsen bjuder in till informationskvällar ägnade åt kronhjorten. Vi erbjuder två tillfällen med samma innehåll: den 3 december i Askersund och den 4 december i Örebro, klockan 18-21.

Jägareförbundet, LRF, Skogsstyrelsen, Högskolan i Halmstad och Länsstyrelsen finns representerade och ger alla sitt perspektiv på de möjligheter och problem som kronhjorten för med sig.

Läs mer om informationskvällarna och anmäl dig.

Information om kronhjorten finns också på vår webbplats

 

Kontakt