Publiceringsdatum: 25 oktober 2018

Senast uppdaterad: torsdag 25 oktober, 16.53

Naturupplevelser för alla

Dimma över vitsandstärnarna. Foto: Fredrik Wilde

Dimma vid Vitsand. Foto: Fredrik Wilde

Alla, oavsett funktionsvariationer, ska kunna ta del av naturupplevelser i vårt län. En del av Länsstyrelsens arbete med mänskliga rättigheter är att göra länets nationalparker och naturreservat mer tillgängliga. Hösten är en härlig årstid att ge sig ut i naturen. Här kommer några tips på tillgängliga naturreservat och nationalparker i länet.

Tiveden

Utsikt ner mot öppet vatten från rundslipande hällar med små tallar i sluttningen

Terrängen i Tiveden är dramatisk. Foto: Fredrik Wilde

Tiveden, i Laxå kommun, är en av landets mest sevärda nationalparker, med kuperat och vilt skogslandskap, vackra skogssjöar, Stenkällans jätteblock, Vitsand och Trollkyrkobergens utsikt.

Tillgänglighet

Vid huvudentrén och entré Vitsand är tillgängligheten hög. Vid entréerna finns långa ramper som leder ut till utsikt över Östgötaviken (vid huvudentrén) samt ut på en udde i sjön vid Vitsand (entré Vitsand). Nationalparken har stigrundor som är lättare att gå, bland annat den grönmarkerade Mellannäsrundan och den korta Vitsandsrundan. Förutom tillgängliga rastbord och grillplatser vid entréerna finns en tillgänglig rastplats vid Metesjön.

Tivedens nationalpark (Sverigesnationalparker.se)länk till annan webbplats

Knuthöjdsmossen

Smålomspar, Knuthöjdsmossen. Foto: Kjell Store

Smålomspar i Knuthöjdsmossen. Foto: Kjell Store

Knuthöjdsmossen, i Hällefors kommun, ligger bara ett stenkast från stålverket i centrala Hällefors. Den lugna mossen är översållad av hundratals små gölar och hyser ett rikt fågelliv.

Tillgänglighet

Från parkeringen löper en spångad stig ut på mossen, varav de första 400 metrarna är extra bred. Längst ut på den breda stigen finns en plattform med tre sittbänkar. Härifrån fortsätter sedan en smal spångad stig. En ljudguide finns i området (nås via telefon). Vid parkeringen (med HKP) finns ett rymligt torrdass och ett tillgängligt rastbord.

Knuthöjdsmossen

Herrfallsäng

Ledstråk och taktil karta i Herrfallsäng. Foto: Elisabeth Karlsson

Ledstråk och taktil karta i Herrfallsäng

I Herrfallsäng som ligger i Hallsbergs kommun, finns länets artrikaste slåtteräng. Här kan du njuta av ängens blommor, upptäcka sällsynta svampar och lyssna till fåglarnas sång, det senare oavsett säsong.

Tillgänglighet

I reservatet finns stigar som är enkla att gå och som inte är kuperade. Längs med stigarna finns naturinformation för både stora och små. I anslutning till parkeringen finns en taktil karta över delar av reservatet. Från den taktila kartan sträcker sig ett ledstråk fram till raststugan vid Lundblomsstorpet. Det finns flera tillgängliga rastbord och en ljudguide om reservatet på en vevbar mp3-spelare.

Herrfallsäng

Trystorps ekäng

En hårdgjord stigslinga finns i Trystorps ekäng. Foto: Elisabeth Karlsson

En hårdgjord slinga finns i Trystorps ekäng. Foto: Elisabeth Karlsson

I Trystorps ekäng, som ligger i Lekebergs kommun, finns stora gamla ekar och en frodig ädellövskog. Det är mark som använts av våra förfäder under hundratals år. Här har djur betat. Ängarna har slagits för att ge hö, och på flera håll i reservatet har det funnits små åkertegar.

Tillgänglighet

Parkeringen är lätt att åka på med rullstol. Här finns även en informationstavla, ett rastbord anpassat för rullstol samt en rymlig toalett som lätt nås med rullstol. Genom ekängen löper en cirka 400 meter lång hårdgjord stig. Stigen är kuperad och börjar med en liten backe. Du som åker rullstol kan behöva lite hjälp de första 50 metrarna.

Trystorps ekäng

Fler tips på tillgängliga naturupplevelser

Sugen på fler tips än reservaten ovan? Fler tillgängliga naturupplevelser hittar du i broschyren ”Naturupplevelser för alla”PDF. Eller så kan du läsa mer om några av länets mer tillgängliga naturreservat och nationalparker via länkarna här nedan:

Fagertärn

Garphyttans nationalpark

Järleån

Latorpsängarna

Skärmabodabergen

Skagershultsmossen

Älvhytteängen

Kontakt