Publiceringsdatum: 15 oktober 2018

Länsstyrelsen pratar djur i bur under Tillsynsvecka

hund i bur katt i bur

Får jag stänga in min hund i en bur när jag går till jobbet? Vilka regler är det egentligen som gäller om jag vill använda bur? Under veckan kommer Länsstyrelsens djurskyddsinspektörer att finnas på plats i Vivalla centrum, Marieberg galleria , Vågen galleria och på Rudbecksgymnasiet – för att prata om djurskydd och om hur hund- och kattburar får användas.

Länsstyrelsen har uppmärksammat att människor ibland har sina hundar och katter i bur inomhus, vilket inte är tillåtet enligt djurskyddslagen. Därför vill Länsstyrelsen ut och informera djurägare och blivande djurägare om vilka regler som gäller om man vill använda bur till sin hund eller katt. Informationsturnén är en del i Länsstyrelsens pågående Tillsynsvecka.

– En hundbur kan till exempel vara bra om du behöver transportera din hund bilen. Men du får inte stänga in hunden i en bur hemma, vilket många kanske inte känner till, säger Fredrik Engström, djurskyddsinspektör, Länsstyrelsen i Örebro län.

Platser där vi kommer att finnas

Vivalla centrum: tisdag den 16 oktober klockan 10–13.

Rudbecksgymnasiet i Örebro: tisdag den 16 klockan 10–13.

Marieberg galleria: fredag den 19 oktober klockan 13–16.

Vågen galleria i Örebro: fredag den 19 oktober klockan 13–16

Utöver informationsturnén kommer Länsstyrelsen att utföra ordinarie djurtillsyn under veckan.

Länsstyrelsens Tillsynsvecka

Tillsyn är ett av Länsstyrelsens viktigaste uppdrag och är ett och effektivt sätt att se till så att lagar och regler följs. Tillsyn är en demokratisk fråga som ska tillvarata alla människors intresse och se till så att alla får en likvärdig behandling. Tillsyn är även till för de som inte kan föra sin egen talan som djur och natur. Länsstyrelsen har en unik möjlighet då vi har tillsyn inom ett brett spektrum av områden. Vi bedriver tillsyn inom djurskydd, alkohol och tobak, vattenverksamheter, dammar, kulturmiljö, miljöskydd, kameraövervakning, handel med skyddade djurarter, naturmiljöer, samhällsutveckling, kampsport, kemikalier och skydd mot olyckor.

Under Tillsynsveckan sker tillsynsbesök inom bland annat våtmark, förorenad mark, energianvändning och kulturmiljöer.

Hund och katt i bur – så säger djurskyddsreglerna


Kontakt