Publiceringsdatum: 15 oktober 2018

Senast uppdaterad: måndag 15 oktober, 14.14

Landshövdingen deltar i tillsyn av våtmark

Illustration, våtmark med vass

Den här veckan är det Tillsynsvecka för länsstyrelsen i Örebro län. Det betyder att många medarbetare gör besök i länet och tittar på verksamheter. Chefen – landshövdingen – är inget undantag. Hon åker ut till ett lantbruk utanför Fjugesta och tillsynar en våtmarksanläggning. 

Tillsyn är ett av länsstyrelsens verktyg för att säkerställa att den nationella politiken får genomslag inom de områden myndigheten har uppdrag inom.

– Tillsyn ska innehålla råd och stöd, men är också en kontroll att gällande lagstiftning följs. Vi utgår från att människor vill följa lagen men ibland är det komplicerat att veta vad som gäller, säger landshövding Maria Larsson.

Maria Larsson ska själv ut på tillsynsbesök under veckan. I morgon beger sig hon tillsammans med medarbetare från enheten Vatten och naturmiljö och Plan och Kultur till en lantbrukare i Hackvad, Lekebergs kommun som fått jordbruksstöd via länsstyrelsen för att anlägga en våtmark på sina marker.

Våtmarker gör, rätt anlagda, stor nytta för natur och miljö. De berikar den biologiska mångfalden, de minskar föroreningar till vattendrag och de kan dessutom vara till stor hjälp under torra och varma somrar.

Men våtmarker måste anläggas på rätt sätt och får inte skada andra intressen som till exempel tidigare avdikningar, göra förändringar i värdefull landskapsbild eller förstöra fornminnen. I just exemplet i Hackvad har arkeologisk undersökning hittat fynd och markerna ligger i ett värdefullt drumlinlandskap.

Media är välkomna på tillsynsbesöket

Plats: Stora Tjugesta, Hackvad, Lekebergs kommun hos lantbrukaren Fredrik Nilsson som anlägger våtmarken.

Tid: 09.30

Vägbeskrivning: Kör mot Hackvads kyrka, ta av första avfarten (höger om ni kommer norrifrån, vänster om ni kommer från söder).

Kontakt