Publiceringsdatum: 12 oktober 2018

Senast uppdaterad: onsdag 17 oktober, 16.00

Upphandling av veterinärtjänster, uppstallning och transport

Bildcollage med hund, katt, häst och ko.

Den 1 juni 2018 tog länsstyrelserna över polisens uppgifter kring omhändertagande av djur som far illa. Vid omhändertaganden av djur behöver Länsstyrelsen tillgång till uppstallning, transport och veterinärundersökning av djuren. Nu kan ditt företag lämna anbud på upphandlingarna.

Upphandlingen gäller såväl veterinärtjänster för smådjur som uppstallning, transport etc. för hästar och livsmedelsdjur.

Upphandling för uppstallning, transport m.m. för hästar och livsmedelsdjur

Upphandlingen gäller ramavtal för uppstallning, transport, avbytartjänst och hjälp vid försäljning av hästar och livsmedelsdjur. Upphandlingen är indelad i följande delområden:

 • Häst - uppstallning
 • Häst - transport och infångning
 • Livsmedelsdjur utom fjäderfä - uppstallning
 • Livsmedelsdjur utom fjäderfä- avbytartjänst
 • Livsmedelsdjur - transport och infångning
 • Fjäderfä - uppstallning
 • Fjäderfä - transport och infångning

Upphandling av veterinärtjänster för smådjur

Upphandlingen av veterinärtjänster är indelad i följande områden:

 • Ambulerande veterinärtjänster för smådjur
 • Veterinärtjänster på klinik med möjlighet till dygnsvist inneliggande smådjur
 • Veterinärtjänster på klinik utan möjlighet till dygnsvist inneliggande för smådjur.

Tider för upphandlingen

 • Upphandling av veterinärtjänster sker under september/oktober 2018 med sista anbudsdag 12 november. Preliminär avtalsstart 2 januari 2019.
 • Upphandling av uppstallning och transport av hästar och livsmedelsdjur sker under september/oktober 2018 med sista anbudsdag 12 november. Preliminär avtalsstart 1 februari 2019.

Är du intresserad av att lämna anbud?

Upphandlingarna sker elektroniskt i upphandlingsverktyget Tendsignlänk till annan webbplats där du skapar ett gratis-konto för att lämna anbud.

Upphandling av uppstallning och transport av hästar och livsmedelsdjurlänk till annan webbplats

Upphandling av veterinärtjänsterlänk till annan webbplats

Kontakt