Publiceringsdatum: 11 oktober 2018

Senast uppdaterad: torsdag 11 oktober, 15.34

Konsten att omvandla kulturkrockar till kulturkraft

Mångfald av händer i cirkel som möts på mitten

Att lyckas med integrationsarbetet är en nyckelfråga för Örebro län nu och i framtiden. Hur ska arbetet lyckas så att möten med nya kulturer blir till en kulturvinst och en kraft som utvecklar? Om detta handlar det möte under rubriken Kulturkompetens som Länsstyrelsen i Örebro län anordnar på tisdag, 16 oktober.

Deltagarna på konferensen är aktörer som arbetar med integration i kommuner, myndigheter och organisationer. Syftet med konferensen är att öka förståelsen och höja kunskapsnivån gällande möten mellan människor från olika kulturer. Målet är att ge deltagarna ökad insikt i sättet att se på sig själv, andra och vårt gemensamma samhälle och på så sätt se vilka vinster som finns med att olika kulturer möter varandra.

– Människor utgår från sina egna ”kulturglasögon” när vi granskar andra kulturer. Men kultur är inte bara språk, kläder och mat utan innefattar också våra djupaste värderingar om hur en människa ska uppföra sig och vad som är rätt och fel. Det här vill vi nu lyfta, säger Anna Wiktorsson som är integrationssamordnare på Länsstyrelsen och arrangerar konferensen.

Länsstyrelsens arbete med integration handlar om att alla nyanlända personer utifrån sina egna förutsättningar ska få professionellt stöd till att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma in i arbetslivet och klara av att försörja sig själv. Ökad kompetens och förståelse kring möten mellan kulturer är därför en viktig del i arbetet för en bättre integration.

Flera föreläsare finns på plats och delar med sig av erfarenheter från kulturella skillnader och likheter och hur vi förhåller oss till varandra utifrån detta. Se program och fakta om föreläsarna här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Media är välkomna att delta vid konferensen. Finns önskemål om att få prata med en särskild deltagare går det att ordna.

Tid och plats: Tisdag 16 oktober 08:30-16:30 på City Konferenscenter i Örebro

Kontakt