Publiceringsdatum: 9 oktober 2018

Senast uppdaterad: fredag 11 oktober, 12.48

Rökning på skolgårdar vanligt trots förbud

Montage, ungdomar runt en rökförbudssymbol på asfalten.

Det röks fortfarande på skolgårdar runt om i länet – trots att det varit förbjudet enligt lag i 24 år. Det här framgår av den kartläggning Länsstyrelsen gjort genom att besöka ett stort antal högstadie- och gymnasieskolor i länet och som publiceras i en rapport som offentliggörs idag.

Länsstyrelsen har fått ett förstärkt uppdrag från Regeringen att arbeta med tillsyn avseende rökfria skolgårdar och har därför undersökt om och i vilken utsträckning rökning förekommer på skolgårdarna.

– Tobaksrökning är fortfarande den största förebyggbara riskfaktorn för sjukdom
och för tidig död och de flesta som röker börjar i tonåren. Därför finns mycket att vinna på att göra vad vi kan för att unga inte ska behöva börja. I skolan ska barn lära sig mycket, men inte att röka, säger Ellen Bäckman, tillsynshandläggare inom alkohol, tobak och elektroniska cigaretter på Länsstyrelsen. Dessutom är det ju enligt lag förbjudet att röka på skolgårdar.

Länsstyrelsen har i sin kartläggning besökt 63 av de 67 högstadie- och gymnasieskolor som finns i Örebro län. På 57 av dessa finns det skolgårdar – och man har på dessa skolgårdar undersökt hur man efterföljer rökförbudet.

Spår av rökning i form av fimpar observeras på nästintill varannan skolgård (27 av 57). Under de besök som gjordes iakttogs rökning på 11 procent av skolgårdarna (6 av 57) och i nära anslutning till 14 procent av skolgårdarna (8 av 57). Det upptäcktes att
såväl elever som skolpersonal rökte.

Det är skolledningen som ansvarar för att rökning inte förekommer på skolgårdarna
och kommunerna har tillsyn för att kontrollera att rökförbudet efterlevs och
hur butiker sköter försäljning av tobak till minderåriga.

I rapporten finns också praktiska råd för hur rökningen vid skolorna ska kunna upphöra och vad skolledningen, kommunerna och föräldrarna bör göra .

– Skolorna kan till att börja med vidta enklare åtgärder som att ta bort askkoppar, städa undan fimpar och sätta upp skyltar som informerar om förbudet och det är viktigt att kommunerna prioriterar sin tillsyn över skolgårdarna. Föräldrarna kan vara tydliga med att de inte är okej med att barnen röker. Det kan räcka långt, säger Ellen Bäckman.

Läs rapporten i sin helhet: Rökfria skolgårdar – Kartläggning av rökning på skolgårdar i Örebro län

 

Kontakt