Publiceringsdatum: 1 oktober 2018

Senast uppdaterad: måndag 1 oktober, 15.36

NATO-övningen Trident Juncture 18

Trident Juncture 18 är en av NATO:s stora övningar och den genomförs under hösten 2018 i Norge. Övningen ska testa snabbinsatsstyrkan Nato Response Force (NRF) och är uppdelad i en förbandsövning som genomförs 25 oktober till 7 november, och en ledningsövning som genomförs 14-23 november.

Försvarsmakten deltar i övningen med förband från samtliga stridskrafter, vilket är ett sätt för Sverige att utveckla förmågan, att ge stöd och att delta i gemensamma insatser med NATO.

Övningsområdet
Övningen genomförs i luften, på marken och till sjöss. Övningsområdet för de landbaserade styrkorna är centrala Norge.

Sverige berörs perifert
Sverige berörs i liten omfattning, främst genom transporter av utländsk militär till övningen. Det kan därför, vid enstaka tillfällen, förekomma störningar för ordinarie trafik, främst vägtrafik.

Länsstyrelserna deltar inte i övningen, men följer händelseutvecklingen.

Kontakt