Publiceringsdatum: 28 september 2018

Senast uppdaterad: fredag 28 september, 11.08

Tolv projekt i Örebro län får mer än 20 miljoner till klimatsmarta investeringar

Illustration, klimatinvesteringsstöd

Naturvårdsverket har beslutat att ge stöd till tolv nya investeringar för åtgärder med stor klimatnytta i Örebro län inom satsningen Klimatklivet. Totalt får länsprojekten drygt 21,6 miljoner i bidrag.

Pengarna har denna gång gått till energikonverteringar inom industri, hyresfastigheter och lantbruk. Investeringar som fått bidrag genom Klimatklivet har hittills minskat koldioxidutsläppen i länet med cirka 35 294 ton per år och i hela landet med 930 000 ton per år. Alla åtgärder som
beviljas bidrag går i linje med länets Energi- och klimatprogram.

Resor och transporter står fortfarande för en stor del
av utsläppen i Örebro län. För att minska utsläppen och nå länets uppsatta
energi och klimatmål (samt nationella och internationella mål) krävs satsningar på fossilfria drivmedel.

Antalet ansökningar ökar för varje ansökningsperiod och bidrag söks för bland annat laddstolpar, övergång från fossila bränslen till biobränslen för uppvärmning, byte av arbetsmaskiner, tillvaratagande av restvärme och olika informationsinsatser för omställning till ett fossilfritt samhälle.

Det är Naturvårdsverket som fattar beslut om vilka projekt som ska få bidrag från Klimatklivet. Länsstyrelsen i Örebro läns roll är att främja och informera om stödet och stötta företag, kommuner och andra aktörer på regional nivå som vill söka Klimatklivspengar. Besluten grundar sig på hur stor klimatnytta som investeringarna ger. Kort sagt: Ju bättre nytta för klimatet, desto större chans att man får det sökta stödet.

» Klimatklivet – ansökan (Naturvårdsverket)länk till annan webbplats

Projekten som beviljats bidrag

Företag

Åtgärdskategori

Beviljat belopp

Biogas Öst AB

Informationsinsatser

399 000 kr

Arboga Förvaltning AB

Energikonvertering

2 435 250 kr

Akzo Nobel Functional
Chemicals AB

Energikonvertering

15 750 000 kr

BRF Olsgården

Laddstation

144 813 kr

Brf Måran 2

Laddstation

145 250 kr

Pålsboda Företagshotell AB

Laddstation

12 500 kr

Gustavsvik Resorts AB

Laddstation

52 500 kr

Solör Bioenergi Värme AB

Energikonvertering

1 125 000 kr

Brf Stenhuggaren 16

Laddstation

59 375 kr

Mats Olsson

Energikonvertering

682 500 kr

Emma Forsén Jönsson

Energikonvertering

313 300 kr

Melins Fastighetsförvaltning AB

Energikonvertering

461 450 kr

Kontakt