Publiceringsdatum: 20 september 2018

Senast uppdaterad: torsdag 20 september, 15.12

Rösträkningen klar på Länsstyrelsen - valdeltagandet högre i Örebro län än riket

  • Nu har Länsstyrelsen fastställt valresultat, mandat och personval även för Region Örebro län.
  • Därmed har Länsstyrelsen klarat av rösträkningen – för den här gången*.

*) så till vida det inte överklagas och att det leder till omval.

– Våra valhandläggare och våra extrainkallade rösträknare har gjort ett enormt jobb, säger landshövding Maria Larsson. Det här är ett av de finaste uppdrag man kan ha inom demokrati. Jag har bjudit in rösträknarna till Slottet för att tacka av dem ordentligt. Men det blir inte förrän i december när julgranen är på plats.

Länsstyrelsens rösträknare har nu bläddrat, sorterat och räknat 594 393 valsedlar (röster) och noterat 147 391 personkryss.

Valdeltagandet i Örebro län till riksdagen är 1,86 procentenheter högre än genomsnittet i riket. I Örebro län har valdeltagandet till riksdagsvalet ökat med 0,92 procentenheter till 87,67 procent från förra valet. Kommun och landstingsval är ännu inte helt fastställt i övriga landet och därför finns inga jämförelsesiffror.

Antal röster, personval och valdeltagande i Örebro län.


Antal röster
Örebro län

Antal personkryss
Örebro län

Valdeltagande
Örebro län

Valdeltagande
i Riket

Riksdag

197 100

46 255

87,67 %

85,81 %

Kommuner

199 023

56 395

85,37 %

Inte klart

Landsting

198 270

44 741

85,05 %

Inte klart

 

Nedan ser ni kartan där ni kan följa resultat av landstingvalet (Region Örebro län).

Här är kartan från vilken ni kan följa slutliga valresultatet i Örebro län kommun för kommun

Klicka på respektive valkrets för landstingsvalet i Örebro län så får ni siffrorna på Valmyndighetens webbplats.

Illustration, Karta över Örebro läns fyra valkretsar i landstingsvalet Slutresultat landstingsvalet Örebro läns Norra Slutresultat landstingsvalet Örebro läns Västra Slutresultat landstingsvalet Örebro-Lekberg Slutresultat landstingsvalet Örebro läns Södra

Kontakt