Publiceringsdatum: 7 september 2018

Senast uppdaterad: fredag 7 september, 12.27

Hålltider för rösträkningen på Länsstyrelsen

Illustration, valurna

Valnattens resultat väntas växa fram under en spänning likt en rysare. Men på länsstyrelsen - som tar hand om alla röster –är stämningen lugn och trygg. Allt är noga förberett och välorganiserat för att kunna redovisa ett slutligt valresultat. Här är hålltiderna.

Valdagen 9 september

 • 20.00: Vallokalerna och röstningslokalerna stänger.
 • Ca kl 20.25 och hela natten: Valdistrikten ute i kommunerna rapporterar in sina resultat från sina manuella räkningar av inkomna valsedlar på telefon till länsstyrelserna. Valdistrikten rapporterar sina röstresultat avseende partiröster (ej personröster) till länsstyrelsen. När länsstyrelsen har tagit emot uppgifterna registreras de till Valmyndigheten.

  Telefonmottagningen på länsstyrelsen är organiserad så att det ska gå så snabbt som möjligt att komma fram till en mottagare, varför telefonsamtalen kan komma från valdistrikt i vilket län som helst.
 • Ca 21.30–2.30: Länsstyrelsen tar emot inkomna valsedlar från Örebro kommun.
 • Ca 21.30–22.15: Landshövding Maria Larsson tar personligen emot de första valsedlarna som lämnas till länsstyrelsen för kontrollräkning, efter att Örebro kommun tagit emot sitt första valdistrikt.

Följ det preliminära valresultatet under valkvällen

Det preliminära valresultatet kan följas via Valmyndighetenlänk till annan webbplats

Måndag 10 september

 • 8.00: De 32 extraanställda och utbildade rösträknarna hälsas välkomna till länsstyrelsen av landshövding Maria Larsson. Rösträknarna installerar sig och rösträkningen börjar. Först riksdagsvalet. Valdistrikt efter valdistrikt. Personröster räknas för första gången. Beslut tas kontinuerligt av länsstyrelsens om godkända resp. icke godkända röster.
 • 08.30–framåt: Länets övriga kommuner överlämnar inkomna valsedlar till länsstyrelsen.  

Ta del av den slutliga rösträkningen från och med måndag

Den slutliga rösträkningen som börjar på måndag är öppen för media och allmänhet. Ingång i receptionen Stortorget 22.

Onsdag - torsdag 12-13 september

 • Riksdagsvalet i Örebro län beräknas vara färdigräknat och inrapporterat till Valmyndigheten. Valmyndigheten inväntar samtliga länsstyrelsers räkning av riksdagsvalet.
 • Rösträkningen till kommunvalet är igång. Valdistrikt efter valdistrikt, en kommun i taget.
 • Örebro läns kommuner inkommer till länsstyrelsen med valmaterial från onsdagsräkningen, där sent inkomna förtidsröster räknats i valnämndens preliminära rösträkning.

Lördag 15 september

Valmyndigheten fastslår den slutliga mandatfördelningen till riksdagen samt vilka ledamöter som är invalda.

Måndag - onsdag 17-19 september

Valet till länets tolv kommunfullmäktige och valet till landstingsfullmäktige i Örebro län (Region Örebro län) beräknas bli färdigräknat.

Länsstyrelsen fastställer mandatfördelningen till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige och vilka ledamöter som invalts löpande.

Det slutliga valresultatet kan följas på Valmyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Information till media

Media kan fråga efter presschef Sten Renglin eller kommunikationsstrateg Anna Börjesson för frågor eller hjälp att lotsas rätt. Se telefonnummer nedan.

Media är också välkomna till Länsstyrelsen under valkvällen för att följa mottagandet av valdistriktens röster och när Örebro kommun överlämnar det första valdistriktets leverans av valsedlar till landshövdingen. Ingång i receptionen, kontakta Sten Renglin 070-620 42 09.

Kontakt