Publiceringsdatum: 28 augusti 2018

Senast uppdaterad: tisdag 28 augusti, 16.14

Få hjälp med att stängsla
tillfälliga betesmarker

stängsel

Sommarens torka har orsakat brist på betesmarker. Därför har många djurhållare ordnat tillfälliga betesmarker som behöver stängslas innan djur kan släppas på betet. Under hösten finns arbetslag inom Naturnära jobb till förfogande för att hjälpa djurhållare i Örebro län med stängsling.

Djurhållare som vill ha hjälp att sätta upp stängsel kan anmäla intresse till Länsstyrelsens samordnare för Naturnära jobb Susanna Gustavsson via vårt webbformulär.

Anmäl intresse för att få hjälp att stängsla
tillfällig betesmark

 

 • Arbetslagens arbete får inte konkurrera med redan befintlig verksamhet. Det är därför endast tillfälliga stängsel med anledning av sommarens torka som arbetslagen kan hjälpa till med att sätta upp.
 • Om du inte själv är markägare måste du ha ett godkännande från markägaren.
 • Innan stängselmaterial införskaffas är det bra om djurhållaren har en dialog med arbetsledare, eftersom arbetslagen lär sig ett begränsat antal olika stängsel, för att kunna vara effektiva.

 • Djurhållaren ansvarar för:
  • utformning av stängslet, införskaffande av stängselmaterial, planering för- och instruktioner av stängseldragningen.
  • att material till stängslet transporteras till platsen där det ska sättas upp.
  • att stängslet utformas på ett sätt som är säkert för djuren.
  • besiktning av stängslet innan djur släpps på betet.
 1. Stängsel som 2018 sätts upp på nya marker för att kompensera för minskad betesmängd på de vanliga betesarealerna.
 2. Stängsel som 2018 sätts upp på nya marker för att senarelägga installning och minska behovet av vinterfoder.
 3. Stängsel med enklare så kallade permanenta hörn kan också vara att betrakta som tillfälligt stängsel då tråden kan tas ner.


Gör din anmälan

Stängsling av betesmarker

Arbetslagen inom Naturnära jobb kommer att få en snabb introduktion i stängsling, lära sig om grundläggande krav på stängsel och sedan finnas tillgängliga som en resurs för djurhållaren. Länsstyrelsens fältpersonal finns med de första dagarna för att hjälpa arbetslagen igång med arbetet.

Länsstyrelsen samordnar stängslingshjälpen och prioriterar vad som ska göras. Om det blir väldigt många som hör av sig kommer vi att behöva prioritera vilka som har störst behov och vad som ger störst effekt. Det är inte säkert att arbetslagen hinner hjälpa alla.

Initiativet att hjälpa djurhållare med stängsling har tagits av LRF och hjälpen med stängsling riktas till alla djurhållare i Örebro län.

Naturnära jobb

Stängslingen utförs av arbetslag inom Naturnära jobb – en nationell satsning för enklare vägar till jobb inom de gröna näringarna. Deltagarna som anställts är nyanlända eller personer som varit utan arbete en längre tid. De utför samhällsnyttiga arbetsuppgifter i naturen som annars inte skulle ha blivit gjorda. Tanken är att lyfta individer och göra dem förberedda inför arbetslivet. Målet är att de som anställs inom Naturnära jobb ska få kompetens som efterfrågas och därefter anställning inom gröna näringar.

Naturnära jobb leds av Skogsstyrelsen i samarbete med Länsstyrelsen och
andra myndigheter.länk till annan webbplats

Kontakt