Publiceringsdatum: 22 augusti 2018

Senast uppdaterad: onsdag 22 augusti, 09.24

Rådgivning till lantbruk för att hantera konsekvenser av torkan

Foto på torr jord med sprickor

Har du som lantbrukare behov av rådgivning för att hantera konsekvenserna av sommarens torra väderlek?

Som en del i att hantera konsekvenserna av torkan upphandlar nu Jordbruksverket rådgivning från lantbrukets olika rådgivningsföretag. Rådgivning som kan vara till hjälp finns även att få inom Greppa Näringen.

Rådgivning för likviditets- och foderplanering

Jordbruksverket upphandlar rådgivning för 10 miljoner kronor hos rådgivningsföretagen.

Vilken typ av rådgivning?
Fokus är likviditets- och foderplanering med syfte att säkra den framtida driften och konkurrenskraften.

Vem kan få den subventionerade rådgivningen?
Rådgivningen riktas till företag som har fler än 25 djurenheter eller mer än 50 hektar.

När?
Avsikten är att rådgivningen ska kunna starta i oktober.

Vart vänder jag mig?
I mitten av september vet vi mer om vilka som svarat på upphandlingen. Då kommer vi att berätta det på vår webbplats.

Rådgivning inom Greppa Näringen med anledning av torkan

Utöver den subventionerade rådgivningen som Jordbruksverket upphandlar finns det också möjlighet till kostnadsfri rådgivning inom Greppa Näringens vanliga verksamhet som kan vara till hjälp.

Vilken typ av rådgivning?
Vi vill särskilt tipsa om Greppa Näringens rådgivning inom grovfoderodling, kontroll av foderstater och kvävestrategier.

Till vem riktar sig rådgivningen?
Greppa Näringen riktar sig i första hand till gårdar med fler än 25 djurenheter eller mer än 50 hektar inom nitratkänsligt område. Vid särskilda behov kan gårdar utanför nitratkänsligt område också vara aktuella för rådgivning inom Greppa Näringen efter samråd med Länsstyrelsen i Örebro län.

Gårdar med ekologisk odling har också möjlighet till viss kostnadsfri rådgivning för att hantera torkan inom befintliga medel för ekorådgivning inom Landsbygdsprogrammet.

Vart vänder jag mig?
Kontaktuppgifter till rådgivningsföretagen finns på Greppa Näringens webbplats.länk till annan webbplats

Du kan också ta kontakt med någon av oss på Länsstyrelsen.

Kontakt