Publiceringsdatum: 14 augusti 2018

Senast uppdaterad: tisdag 14 augusti, 10.00

Länsstyrelsen upphäver eldningsförbud

eld

Länsstyrelsen i Örebro län har beslutat att upphäva det eldningsförbud som gällt sedan början av juli. Beslutet är taget utifrån SMHI:s prognoser och i samråd med länets räddningstjänster.

Från och med onsdag den 15 augusti kl. 8 råder det inte längre eldningsförbud i Örebro län.

Anledningen till att eldningsförbudet upphävs är att Örebro län den senaste tiden har fått regn, svalare temperaturer och att brandrisken gått ner markant. SMHI:s kommande prognoser för brandrisken ser låga och stabila ut för den närmsta tiden och vädret väntas vara gynnsamt ur brandrisksynpunkt.

Länsstyrelsen tillsammans med räddningstjänsterna uppmanar dock fortsatt till försiktighet vid grillning eller eldning utomhus, eftersom det fortfarande är torrt nere i marken.

Om tidigare eldningsförbudet

Länsstyrelsen beslutade den 3 juli 2018, med stöd av 2 kap 7 § förordningen om skydd mot olyckor (2003:789), att föreskriva förbud mot all eldning utomhus. En tillfällig föreskrift, 18FS 2018:6, meddelades även.

Beslutet taget i samråd med räddningstjänsterna

Länsstyrelsen gör bedömningen i samråd med räddningstjänsterna, Nerikes brandkår och Bergslagens räddningstjänst, att det för närvarande inte föreligger skäl att länet ska omfattas av ett eldningsförbud. Det tidigare meddelade beslutet och föreskriften om eldningsförbud ska därför upphävas.

Länsstyrelsen i Örebro läns beslut om upphävande av eldningsförbud i Örebro län (pdf) PDF

Fire ban expires August 15th at 8 o'clock

As of August 15th at 8 o'clock in the morning the fire ban in Örebro county will no longer be in effect. The risk for forest fires has dramatically decreased due to lower temperatures and recent rainfall in Örebro county. The County Administration Board and local fire services however encourage continued caution when barbecuing, lighting bonfires and other types of burning outside.

Kontakt