Publiceringsdatum: 6 augusti 2018

Senast uppdaterad: måndag 6 augusti, 13.17

Var försiktig i skog som brunnit

illustration av skog

Med anledning av de skogbränder som pågått behöver du som vistas i skog som brunnit vara försiktig. Även om elden är släckt kan det fortfarande brinna under marken och elden kan blossa upp igen. Det finns också risk för fallande träd.

I Örebro län har det brunnit i naturreservaten Råmossen i Karlskoga kommun och i Långa tjärnarna i Lindesbergs kommun. Det har även brunnit på andra platser i länet. Var därför särskilt uppmärksam och försiktig om du besöker dessa områden.

Fallande träd

Vid en skogsbrand kan trädens rötter skadas. Det gör att träd när som helst kan falla omkull.

Livsfarliga hål i marken

Det kan brinna under marken. Trots att marken ser bra ut kan det finnas brinnande hål under.

Kan börja brinna igen

Även om elden har slocknat kan det finnas glöd i marken. Det finns risk att bränder när som helst blossar upp igen. 

 

illustration på skog som brunnit och människa som går där

Illustrationen visar träd med brandskadade rotsystem. Träden står så ostadigt att minsta vindpust kan välta dem. De kan falla när som helst, ljudlöst. Det kan också brinna under marken. Under till synes oskadad mark kan det finnas så kallade glödgrytor som är livsfarliga att trampa ner i. Illustration: Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Kontakt