Publiceringsdatum: 31 juli 2018

Senast uppdaterad: onsdag 1 augusti, 13.53

Ta tillvara på halmen och använd alternativa strömedel

Illustration, häst och ko som betar

Värmen och torkan påverkar spannmålsskörden negativt och Länsstyrelsen i Örebro befarar stor brist på halm. Länsstyrelsen i Örebro län uppmanar alla markägare att inte hacka halmen utan ta tillvara på den. Halmen bör främst användas som foder för att kompensera foderbristen och alternativa strömedel bör köpas in, som torv eller spån. Tillgången på torv och spån är relativt god i länet än så länge.

Åtgärder för att mildra halmbristen:

 • Använd halm som foder
  För att kompensera för foderbristen bör halmen främst användas som foder till djuren. Vid beräkning av foderstater kan exempelvis Växa Sverigelänk till annan webbplats hjälpa till.

 • Använd alternativa strömedel som torv och spån
  Åtgärda konstaterad eller befarad brist på strö redan nu. Köp in alternativa strömedel, exempelvis torv eller spån för att dryga ut användningen av halm. Flertalet producenter och försäljare i länet uppger att det finns gott om torv och spån i nuläget, men de märker att efterfrågan ökar. Vid inköp, var därför ute i god tid för att säkerhetsställa att strömedlet kommer räcka över stallperioden.

 • Vidga kontaktnätet för att köpa halm
  Vid inköp av halm, börja redan nu vidga kontaktnätet för att ha en chans att få köpa halm. Länsstyrelsen förmedlar kontakter vid försäljning och inköp av grovfoder och strömedel och via sociala medier och sidor på internet finns det också förmedling av kontakter.
  Foder- och ströförmedlinglänk till annan webbplats
  Facebookgruppen Foderhjälpen 2018länk till annan webbplats

Foder- och ströförmedling för att underlätta kontakt mellan markägare och djurägare

Länsstyrelsen i Örebro län har utökat foderförmedlingen till en foder- och ströförmedling. Detta innebär att markägare som har grovfoder eller halm kan komma i kontakt med djurägare som är i behov av att köpa in detta, och vise versa.

Foder- och ströförmedlinglänk till annan webbplats

Mer om foderbristen

Med anledning av den rådande situationen har vi samlat all information om Foderbristen på en sida så att du enkelt ska hitta tips på åtgärder, foder- och ströförmedling, information om halmbristen med mera.

Foderbristen

Kontakt