Publiceringsdatum: 31 juli 2018

Senast uppdaterad: torsdag 2 augusti, 11.05

Risk för giftiga växter och algblommande vatten för betande djur

Var observant på att dina djur kan äta giftiga växter i torkan. Djuren kanske släpps på marker där de inte tidigare betat eller äter sådant som de i normala fall skulle ratat på grund av bristen på bete. Även algblomningen är igång på vissa håll i länet vilket kan göra vattnet giftigt för djuren.

Information om växter som är giftiga

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har mer information om växter som är giftiga för djuren att beta:

Giftiga växter A-Ö (SVA)länk till annan webbplats

Algblomning är igång

Vattnet som dina djur dricker kan vara giftigt på grund av algblomningen som är igång i vissa delar av länet. Vissa alger är giftiga medan andra är ofarliga. Det kan vara svårt att avgöra och därför är det bra att betrakta alla alger som farliga tills motsatsen påvisats genom analyser.

För att få information om hur läget ser ut i de vatten du har för avsikt att ge dina djur kan du besöka Havs och vattenmyndighetens webbsida där kommunerna redovisar provtagningar från badplatser:

Badplatser och badvattnets kvalitet (Havs- och vattenmyndigheten)länk till annan webbplats

Sjukdomsinformation om algtoxinförgiftning (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats

Om ditt djur blir förgiftat

Kontakta veterinär eller djursjukhus om det är brådskande eller om ditt djur är allmänpåverkat.

Dessvärre finns inte möjlighet att ringa till giftinformationscentralen eftersom de hanterar frågor om förgiftade människor och inte djur. De har dock en sida med tips och information om vart du kan vända dig för mer information.

Förgiftningar husdjur (Giftinformationsscentralen)länk till annan webbplats

Kontakt