Publiceringsdatum: 30 juli 2018

Senast uppdaterad: måndag 30 juli, 15.25

Länsstyrelserna kämpar tillsammans mot torka och bränder

Skogsbränder, torka, foderbrist och vattenbrist sätter samhället på hårda prov. För att klara jobbet har landets 21 länsstyrelser bland annat skapat en gemensam personalpool för att stötta de länsstyrelser som drabbats av stora skogsbränder.

- Den här veckan har Länsstyrelsen i Örebro län lånat ut två medarbetare till Länsstyrelsen i Gävleborg. Totalt har länsstyrelserna gemensamt lånat ut ett hundratal medarbetare och planerar för personalförsörjningen under de kommande två veckorna, säger Tiina Johansson, beredskapsdirektör på Länsstyren i Örebro län.

Det stöd som länsstyrelserna lånar ut är stabspersonal, kommunikatörer, GIS-experter och andra sakkunniga.

Samtidigt som länsstyrelserna stöttar sina värst drabbade kollegor behöver alla jobba med att förebygga fler bränder i det egna länet och dessutom hantera effekterna av den långvariga torkan. I Örebro län har Länsstyrelsen aktiverat krisorganisationen för att genom samverkan underlätta och stärka Länsstyrelsens samordningsansvar med anledning av torkan. Just nu i länet råder det risk för bränder och det är brist på foder och bete. Torkan påverkar även vattennivåerna i sjöar och åar.

Daglig samverkan

Räddningstjänsterna och Länsstyrelsen har daglig kontakt för avstämning av skogsbrandsrisken, väderläget och vilka resurser som är tillgängliga. Brandflyget spanar dagligen efter nya bränder i länet.

Vi hoppas naturligtvis att sommar- och semestervädret ska bidra till att man kan vistas i naturen. Samtidigt är läget extremt, så var försiktig och aktsam om vår vackra natur. Följ eldningsförbudet som råder i Örebro länlänk till annan webbplats.

Stöd till lantbrukarna

Stödet till lantbrukarna är ett annat viktigt uppdrag. De är hårt drabbade av torkan, med tillhörande foder- och betesbrist.

- Länsstyrelsen i Örebro län råder alla lantbrukare och djurägare att redan nu planera inför stallperioden för att säkerhetsställa att foderförrådet kommer räcka. Länsstyrelsen har en foder- och ströförmedling för att hjälpa till under torkan. Det är viktigt att alla hjälps åt, säger Irene Nilsson, handläggare inom jordbruksstöd.

Kontakt