Publiceringsdatum: 27 juli 2018

Senast uppdaterad: fredag 14 september, 14.07

Länsstyrelsens insatser - torkan

symboler för torka, skog, äng och vattenvågor

Länsstyrelsen arbetar på flera sätt för att mildra konsekvenserna av sommarens varma och torra väder. Vi förmedlar foder till lantbruksdjur och följer tillgången på vatten. Vi har också haft eldningsförbud i länet - som nu inte längre gäller.

Nyheten uppdaterad den 13 september 2018

Länsstyrelsens roll och arbete under torkan

När något händer i samhället som påverkar människor och samhällsfunktioner, till exempel en period av torka, är länsstyrelsens roll att samordna regionala aktörer och deras arbete. Det kan till exempel innebära att vi ha kontinuerliga avstämningar med länets kommuner, räddningstjänst, polis och centrala myndigheter. Läs mer om vårt arbete med krisberedskap.

Med anledning av torkan hade Länsstyrelsen i Örebro län sin krisorganisation aktiverad från den 16 juli till den 7 augusti. Då jobbade vi extra intensivt med att hantera följderna av torkan, som till exempel risken för bränder. Vi fortsätter nu att hanter följderna av torkan i vårt ordinarie verksamhet.

Vad gör Länsstyrelsen för att mildra foderbristen?

Vad gör Länsstyrelsen vid låga vattennivåer?

  • Gör åtgärder i vattendrag med lite vatten för att skydda värdefulla arter, som flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla. Länsstyrelsen arbetar tillsammans med dammägare och markägare för att säkra vattentillgången och kan vid behov flytta musslor till vattendrag med mer vatten.
  • Bedriver tillsyn och i dialog med dammägare och markägare säkerställa både att gällande tillstånd följs gällande exempelvis vattenstånd i sjöar och tappning från dammar samt en vattentillgång till nedströmsliggande sjöar och vattendrag.
  • Följer läget och har kontakt med kommunerna gällande deras vattensituation.
  • Informerar om låga vattennivåer:
    Vattenläget i länet

Vad gör Länsstyrelsen för att minska risken för skogsbrand?

Kontakt