Publiceringsdatum: 25 juli 2018

Senast uppdaterad: onsdag 25 juli, 16.03

Lite vatten i länets bäckar och åar

Illustration, vågor

SMHI har utfärdat en varning för risk för vattenbrist på grund av låga vattenflöden samt i små grundvattenmagasin i delar av länet. Det mycket torra vädret har gjort att vattendrag i länet har för lite med vatten och att grundvattennivåerna sjunker mer än normalt.

I Örebro län, särskilt i medelstora och stora avrinningsområden, kan det lokalt vara mycket låga vattenflöden i bäckar och åar jämfört med normalt. Det befaras att fortsätta under en längre period. Det har under maj, juni och juli 2018 varit ovanligt torrt och varmt.

När det gäller grundvatten är läget något bättre. I de stora magasinen, som rullstensåsar, är nivåerna under det normala i länet. För små magasin, som finns i berg eller i tätare jordlager, är situationen sämre och nivåerna är mycket under det normala i stora delar av länet med undantag för den norra delen av länet där nivåerna är under det normala för årstiden. Grävda eller borrade brunnar för privat bruk återfinns oftast i de små magasinen. Om värmen fortsätter och regnet uteblir finns en risk för att vattnet sinar för dig med egen brunn. Kommunerna tar sitt dricksvatten antingen från sjöar eller de stora grundvattenmagasinen.

- Länsstyrelsen har inte fått några signaler från länets kommuner om vattenbrist för den kommunala dricksvattenförsörjningen. Det har dock kommit in mycket samtal om bäckar och åar där vattenflödet nu är väldigt lågt, säger Peder Eriksson, enhetschef Vatten och Naturmiljö.

Länsstyrelsen gör åtgärder för känsliga arter

För en del vattendrag med lågt vattenflöde och med känsliga arter, som bland annat flodpärlmussla, arbetar Länsstyrelsen tillsammans med dammägare och markägare för att säkra vattentillgången.

- Läget är exceptionellt, men Länsstyrelsens målsättning är att, om det är möjligt, ändå säkra att det ska finnas tillräckligt med vatten i särskilt värdefulla vatten. Det är dock naturligt att det förekommer perioder med lite vatten på grund av värme och brist på nederbörd, och arter i bäckar och liknande är som regel anpassade för att klara detta, säger Peder Eriksson.

SMHI:s varning om risk för vattenbristlänk till annan webbplats

Mer information om låga vattennivåer i Örebro på vår webbplatslänk till annan webbplats

 

Kontakt