Publiceringsdatum: 24 juli 2018

Senast uppdaterad: onsdag 25 juli, 09.34

Akut foderbrist för
betande djur i länet

Illustration, häst och ko som betar

Värmen och torkan i Örebro län har gjort att det råder akut brist på foder för betande djur. Nu uppmanar Länsstyrelsen i Örebro län alla markägare att upplåta mark för skörd och bete.

Just nu råder det stor torka i Örebro. Vallskördarna har hittills i år minskat med 30–­­­70 procent och det krävs mycket regn en tid framöver för att återväxten i betesmarker och på åkermarker ska komma igång igen. Med anledning av detta är det viktigt att även marker som normalt sett bara putsas kan skördas.

Länsstyrelsen i Örebro län uppmanar därför alla markägare som inte har egna djur – såväl privatpersoner, bolag som kommuner – att låta djurhållare ta skörd från markerna. Det finns mycket mark i länet som inte skördas vid normalår. Dessa kan behövas nu. I flera kommuner lånas redan nu de kommunala grönytorna ut till bönderna för skörd och bete.

Åkermarkens grödor bränns bort i hettan och betesmarkens tillväxt är obefintlig i den extrema värmen. Bete och foderbristen ökar i länet och andraskörden kommer troligtvis att torka bort. Detta gör att det kommer att råda stor brist på vallfoder och halm till djuren under höst och vinter, vilket kan leda till djurskyddsproblem. Många lantbrukare är redan nu tvungna att fodra djuren med det foder som är tänkt att användas i höst och vinter. Länsstyrelsen i Örebro län råder alla lantbrukare och djurägare att redan nu planera inför stallperioden för att säkerhetsställa att foderförrådet kommer räcka.

Även årets spannmålsskörd kommer att påverkas kraftigt av torkan. Rådgivningsorganisationerna uppmanar lantbrukare att ta vara på allt foder som är möjligt att hitta.

Vid frågor, ta gärna kontakt med Länsstyrelsen. Lantbrukare vars djur riskerar foderbrist kan riskera att magra av allt för mycket, något som kan bli dyrt att ta igen eller att djuren behöver skickas akut till slakt.

 • Utnyttja alla marker till bete och skörd. Den som har marker som inte nyttjas kan erbjuda djurhållare om de behöver den för skörd eller bete i år. Marker som i vanliga fall bara putsas ner, kanske ska skördas i år.
  Foderförmedlning (Länsstyrelsen i Örebro län)
 • Låt djuren beta marker, så som skogsmarker, för att minimera behovet av tillskottsutfodring. På så sätt sparas så mycket som möjligt av vinterns foder.
 • Ha en god betesstrategi. Dela gärna av betena för att maximera återväxten. Låt även olika djurslag beta markerna för att utnyttja växtligheten så mycket som möjligt. Gå gärna ihop flera djurägare och nyttja varandras betesmarker. Hästar kan äta gräs av sämre kvalité genom att äta större mängder, medan får och nötkreatur behöver spädare och mer näringsrikt foder då våmmen begränsar dess förmåga att äta mycket grovfoder.
 • Om man ser områden inom naturreservat som kan vara lämpliga för bete eller skörd kan man kontakta Länsstyrelsen som hjälper till med förmedling till markägare eller själva hantera frågan om staten äger marken.
 • Den som behöver köpa foder måste höra av sig till foderförsäljarna som har kölistor. Det är mycket svårt få tag på foder redan nu. Köp och sälj också via internet till exempel via:
  Proteintipsetlänk till annan webbplats
  Facebookgruppen foderhjälpen 2018länk till annan webbplats
 • Skörda spannmålen tidigare än tröskmoget och ensilera som helsäd. Skördetidpunkten påverkar fodervärdet. Utifrån regelverket är det okej att skörda spannmålen som grönfoder/helsäd när den gått i ax. Man behöver inte ändra grödkoden i sin stödansökan.
 • För dispenser för tillskottsutfodring och skörd på betesmarker och slåtterängar, mejla din begäran till Länsstyrelsen: jordbrukarstod.orebro@lansstyrelsen.se
 • Den lantbrukare som behöver skörda eller beta trädan före 1 augusti behöver inte anmäla detta till Länsstyrelsen, eftersom undantag på grund av torkan kan tillämpas i hela länet i år. Även dispenser för att skörda träda inom kompensationsområde samt skyddszoner har beviljats tidigare i sommar.
 • Den som odlar ekologiskt (Krav och EU-ekologiskt) kan söka individuell dispens hos Jordbruksverket för att få använda konventionellt foder. Torka och foderbrist (Krav)länk till annan webbplats

Kontakt