Publiceringsdatum: 20 juni 2018

Naturnära jobb – en värdefull satsning för länet

människor som rycker upp granar

Länsstyrelsen har tillsammans med Skogsstyrelsen och flera andra myndigheter fått i uppdrag att arbeta för enklare vägar till jobb inom de gröna näringarna. Deltagarna som anställs i projektet är nyanlända eller personer som varit utan arbete en längre tid. De anställda utför samhällsnyttiga arbetsuppgifter i naturen som annars inte skulle ha blivit gjorda.

Målet är att deltagarna genom att prova på olika arbetsuppgifter under ett år ska få den kompetens som efterfrågas och därefter få anställning inom gröna näringar. Idag saknas det arbetskraft inom yrken som till exempel skogsarbetare, maskinförare och grönyteskötare.

- Det känns jätteroligt att arbetet är igång. Deltagarna är otroligt arbetsvilliga och utför värdefulla arbeten som annars inte kunnat prioriterats, säger Susanna Gustavsson, samordnare för naturnära jobb på Länsstyrelsen.

människor i naturen

Totalt väntas satsningen på naturnära jobb i Sverige innefatta drygt 5 000 nyanlända och långtidsarbetslösa de kommande tre åren. I Örebro län är 32 personer anställda och uppdelade i två grupper med 18 personer i varje grupp. Den ena gruppen utgår från Lindesberg och utför arbeten åt Länsstyrelsen. Den andra gruppen utgår från Örebro och utför arbete både åt Länsstyrelsen och Trafikverket.

Länsstyrelsen ansvarar för att ta fram lämpliga arbetsuppgifter inom främst skyddad natur, som naturreservat och nationalparker, men även kulturmiljöer, parker eller olika vattendrag.

Under de senaste veckorna har arbetslagen startat upp med jobb av olika slag i länet. Det har bland annat handlat om att bekämpa invasiva främmande arter som lupiner och gul skunkkalla, rycka smågranar i Tåsta naturreservat, plantera al vid Åsebolsbäcken och ta ner förfallen gärdesgård i Garphyttans Nationalpark.

Kontakt