Publiceringsdatum: 19 juni 2018

Senast uppdaterad: tisdag 19 juni, 09.02

Mjukglass i stora lass

Illustration, mjukglass

I sommar kan du äta glass utan att riskera att bli sjuk. Flera kontroller gjordes i slutet av maj i Örebro län som visar att försäljningsställen har tillräckliga rutiner för rengöring och att glassen är säker att äta.

Brister i hanteringen kan leda till bakterietillväxt och matförgiftning. För att värna hälsan hos konsumenterna har flertalet kontrollmyndigheter i Örebro län i slutet av maj genomfört kontroll av försäljning av mjukglass.

Resultat av kontrollerna

De flesta av de 43 kontrollerade försäljningsställen hade tillräckliga rengöringsrutiner och god personalhygien, vilket ger förutsättningar för att mjukglassen ska vara säker att äta. 88 procent av proverna visade tillfredsställande resultat. För 12 procent av anläggningar indikerade otillfredsställande resultat att det kan finnas brister i hygienen. Där är åtgärder vidtagna och kontrollmyndigheterna följer upp att avvikelser åtgärdats. Inga sjukdomsframkallande bakterier har påvisats.

Bakgrund och genomförande

Kommunernas kontrollmyndigheter har valt ut försäljningsställen. I projektet har rengöring av mjukglassmaskinen samt personalens personliga hygien kontrollerats. Mjukglassens bakterieinnehåll har även provtagits.

Länsstyrelsen har sammanställt resultatet från kontrollerna och provtagningen. Rapporterna till Länsstyrelsen är anonymiserade, det vill säga det framgår inte vilka försäljningsställen som har kontrollerats.

Mjukglass - kontroll och provtagning maj-juni 2018öppnas i nytt fönster

Kontakt

Johanna Wessén

Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefon 0581-817 23

Johan Nilsson

Miljö och samhällsbyggnad Degerfors

Telefon 0586-481 00

Anela Erkocevic

Samhällsbyggnad Kumla Hallsberg

Telefon 019-58 80 00

Linda Eliasson

Sydnärkes miljöförvaltning

Miljökontoret Örebro

Anton Niemi

Telefon 019-21 14 32