Publiceringsdatum: 18 juni 2018

Senast uppdaterad: tisdag 14 augusti, 14.09

Länsstyrelsen upphäver
tidigare eldningsförbud

Länsstyrelsen upphäver Länsstyrelsens beslut den 25 maj 2018 om att förbjuda all eldning utomhus samt meddelad föreskrift 18FS 2018:3.

Länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsen upphäver Länsstyrelsens beslut den 25 maj 2018 om att förbjuda all
eldning utomhus samt meddelad föreskrift 18FS 2018:3.

Ärendet och skälen för Länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsen beslutade den 25 maj 2018, med stöd av 2 kap 7 § förordningen om
skydd mot olyckor (2003:789), att föreskriva förbud mot all eldning utomhus. En
tillfällig föreskrift, 18FS 2018:3, meddelades även.

Örebro län har efter en torr period fått viss nederbörd och brandrisken har de
senaste dagarna varit normala eller lägre. Baserat på SMHI:s prognoser de
kommande dagarna gör Länsstyrelsen bedömningen att brandrisken är stabil och
att den inte heller förväntas öka drastiskt de närmast följande dagarna.

Länsstyrelsen gör bedömningen i samråd med räddningstjänsterna att det för
närvarande inte föreligger skäl att länet ska omfattas av ett eldningsförbud. Det
tidigare meddelade beslutet och föreskriften om eldningsförbud ska därför
upphävas.

Detta beslut träder i kraft 18 juni 2018, klockan 09.00.

De som deltagit i beslutet

Beslutet har fattats av enhetschef för Kommunikation och Krisberedskap Ulrika
Kjellström med krisberedskapshandläggare Maria Nordström som föredragande.

Länsstyrelsen i Örebro läns beslut om upphävande av eldningsförbud i Örebro län (pdf) PDF

Föreskrifter 18FS 2018:5 (pdf)PDF

Kontakt