Publiceringsdatum: 18 juni 2018

Senast uppdaterad: måndag 18 juni, 15.01

Inventeringen av lo och varg
vintern 2017/2018 är klar

Illustration, varg och lodjur

Inventeringsresultaten för lo och varg i Sverige under vintern 2017/2018 är fastställda. I Örebro län hittades 4,5 kullar vargvalpar, vilket är en svag ökning från föregående inventering. Tio familjegrupper av lodjur hittades, vilket är en ökning från föregående års inventeringssäsong då det hittades åtta familjegrupper.

Varg

Under inventeringssäsongen 2017/2018 i Örebro län fastställdes 4,5 kullar av vargvalpar. Detta är en svag ökning från föregående års inventeringssäsong 2016/2017 då 3,8 kullar av vargvalpar fastställdes.

Örebro län berörs i nuläget av 10 vargrevir. Tre av reviren ligger helt i länet och 7 revir delas med angränsande län. Jämfört med förra årets utbredning har den dåvarande höga koncentrationen av vargrevir i norra länsdelen tunnats ur och det har skett en spridning av reviren söderut i länet.

I Tiveden har det under inventeringssäsongen fastställts en valpkull av den genetiskt viktiga tiken.

Årets inventeringsresultat i den Skandinaviska vargpopulationen som inkluderar både Sverige och Norge, visar totalt på 41 kullar, vilket motsvarar en uppskattad population på totalt 410 individer. Av dessa finns 305 i Sverige och resterande i Norge.

Lodjur

Under inventeringssäsongen 2017/2018 fastställdes 10 familjegrupper (hona med ungar) som berör Örebro län. Åtta av dem ligger helt i länet medan 4 delas med angränsande län. Detta är en ökning från föregående års inventeringssäsong 2016/2017 då det fastställdes 8 familjegrupper.

Lodjursfamiljerna är spridda i hela länet.

Årets inventeringsresultat är nationellt på 204,5 fastställda familjegrupper vilket är på likvärdig nivå som föregående års 205,5 fastställda familjegrupper.

Läs mer i Naturvårdsverkets två pressmeddelanden:

Den svenska vargstammen minskarlänk till annan webbplats

Totalt sett lika många lodjur som i fjollänk till annan webbplats

 

 

Kontakt