Publiceringsdatum: 14 juni 2018

Senast uppdaterad: måndag 3 september, 15.12

Ansök om bidrag för insatser mot mäns våld mot kvinnor

Illustration, spiral som minskar

Nu kan organisationer i Örebro län söka bidrag för insatser mot pojkar och mäns våld mot kvinnor och flickor. Under året har Länsstyrelsen i Örebro län 900 000 kronor att fördela i bidrag.

Insatserna som kan beviljas bidrag ska gå hand i hand med Örebro läns strategi för jämställdhet 2017-2020. I strategin finns mål om våldsförebyggande arbete och kunskap för att skydda våldsutsatta personer:

  • Ett våldsförebyggande arbete ska utvecklas med fokus på maskulinitetsnormer och våldsutövare.
  • Kunskaper och metoder för att upptäcka och förstärka skyddet för personer utsatta för våld ska utvecklas genom samverkan.

Kommuner, myndigheter, stiftelser eller ideella organisationer i länet kan söka bidragen och använda dem till viktiga insatser, internutbildning eller andra insatser som stärker kompetensen i organisationen. Särskilt prioriterat är insatser med fokus på maskulinitetsnormer och våldsutövare.

Vill du veta mer och söka bidraget?

Mer information om bidraget och hur du ansöker hittar du här:

Mäns våld mot kvinnor

Kontakt