Publiceringsdatum: 7 juni 2018

Senast uppdaterad: torsdag 7 juni, 16.19

Ingen delegering av licensjakt

på varg

Naturvårdsverket har meddelat att de inte kommer att delegera möjligheten att fatta beslut om licensjakt på varg till länsstyrelserna. Den svenska vargstammen har minskat de senaste tre åren och utrymmet för licensjakt är obefintligt i förhållande till att upprätthålla gynnsam bevarandestatus.

Naturvårdsverkets skrivelse innebär att länsstyrelserna inte kommer att fatta beslut om licensjakt på varg 2019.

Enligt den senaste inventeringen av varg i Sverige minskar den svenska vargpopulationen. Den ligger nu på gränsen av vad som bedöms vara gynnsam bevarandestatus – det tillstånd som ska uppnås för en art för att den ska kunna finnas kvar långsiktigt. Trenden för populationen är sjunkande, det är tredje året i rad med sjunkande populationstal.

Läs mer i Naturvårdsverkets pressmeddelande, där du också hittar kontaktpersoner.länk till annan webbplats

Kontakt