Publiceringsdatum: 31 maj 2018

Senast uppdaterad: torsdag 31 maj, 20.21

Elever övar krisberedskap i skogen

Elev på Kumlaby skola bygger en bår.

Nu under krisberedskapsveckan pågår många aktiviteter i länet. En av dem anordnar Kumlaby skola i skogarna strax öster om Kumla. Elever från årskurs 7-9, som har friluftsliv på schemat, övernattar i skogen och övar på hur de ska klara sig om allt vänds upp och ner under en samhällsstörning.

Under torsdagen besöker landshövding Maria Larsson eleverna och får vara med som försöksperson när de övar på att stoppa en blödning. Hon får också se hur de bygger bårar, toaletter och vindskydd.

– Det här är ett fantastiskt bra exempel på hur unga människor kan få viktig kunskap som de kan använda vid en krishändelse. Här finns inga toaletter, inget rinnande vatten eller andra bekvämligheter som vi är vana av i vardagen. Jag är imponerad av vad ungdomarna har åstadkommit! säger Maria Larsson.

Maria Larsson får första hjälpen

Maria Larsson får vara med i övning för att visa hur man stoppar en blödning. Gustav Örnberg berättar för eleverna vad som är bra att tänka på.

Sara Stål och Cecilia Lind utanför sitt tält.

Eleverna Sara Stål och Cecilia Lind utanför sitt tält.

Sara Stål är en av eleverna som övernattat och lärt sig mer om krisberedskap. Hon går i sjunde klass och berättar om sin upplevelse:

– Det bästa med det här är att få vara ute med kompisar och allt vi lärt oss, nu vet jag hur man använder ett stormkök. Det sämsta har nog varit myggen och det fuktiga tältet efter natten.

Lärarna på Kumlaby skola som anordnar dagarna har fått följa hur eleverna utvecklats och blivit allt mer trygga med att klara sig på egen hand i skogen. Robin Andersson, ansvarig för friluftsutbildningen, är nöjd med dagarna och planerar att även nästa år anordna aktiviteter eller föreläsningar i samband med krisberedskapsveckan på skolan.

– Det har ju blivit mer fokus på det civila försvaret under senare tid och genom att öva överlevnad kan vi involvera eleverna i det. Beredskapsveckan ligger också lägligt till under terminen för en avslutningsaktivitet som den här, berättar han.

Hans främsta budskap till eleverna under dagarna är att de nu har kunskaper om krisberedskap som andra i deras omgivning kanske saknar. Kunskaperna är dels är viktiga att dela med sig av, dels använda om något skulle inträffa.

– Det är viktigt att hjälpa varandra och lite extra kunskaper kan faktiskt rädda liv. Vet man vad man ska göra under en krissituation så är man en tillgång för hela samhället, säger han.

Robin Andersson visar elev hur man hugger ved på ett säkert sätt. 

Robin Andersson, ansvarig för friluftslivslektionerna, visar en elev hur man hugger ved på ett säkert sätt.

Fler bilder från besöket

Kontakt