Publiceringsdatum: 24 maj 2018

Tillståndsansökan Hagifa AB, Lekebergs kommun

Hagifa AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken till utökning av uppfödning av slaktkyckling på fastigheten Velanda 1:23 i Lekebergs kommun


I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning. Handlingarna finns tillgängliga på kommunhuset i Fjugesta, Lekebergs kommun.


Ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen prövas av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Örebro län.

För att yttra dig

Den som vill yttra sig över ansökan eller miljökonsekvensbeskrivningen kan göra detta senast den 25 juni 2018 till:

Länsstyrelsen i Örebro län
701 86 Örebro

eller orebro@lansstyrelsen.se.

Ärendets diarienummer, 551-766-2018, bör anges.


Kontakt