Publiceringsdatum: 24 maj 2018

Senast uppdaterad: torsdag 24 maj, 15.10

Krisberedskapsveckan – för att öka länsbornas beredskap

Plötsligt kan det ju hända: Viktig service slås ut på grund av exempelvis extremt väder eller en it-attack. Frågan är hur var och en då klarar behovet av mat, vatten, värme och kommunikation.

På måndag, den 28 maj startar Krisberedskapsveckan – en nationell kampanjvecka som ska få människor att reflektera över hur de kan påverkas av och förbereda sig för samhällskriser. Länsstyrelsen, kommuner och frivilliga organisationer i Örebro län deltar i kampanjveckan.

– Det är en viktig vecka, sammanfattar landshövding Maria Larsson. Alla har ett ansvar och vi hoppas att länets invånare börjar reflektera över sin egen beredskap vid en samhällsstörning. Själv ser jag fram emot att få träffa elever från Kumlaby skola på torsdag och höra hur eleverna tänker när det gäller att förbereda sig mot kriser.

"Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?" Det är budskapet under årets kampanjvecka och syftar till att väcka tankar om den egna beredskapen och ansvaret för att klara vardagen om viktiga samhällsfunktioner plötsligt inte fungerar som vi är vana vid.

Krisberedskapsveckan sammanfaller med distributionen av broschyren Om krisen eller kriget som kommer att gå ut till alla hushåll i Sverige. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ger ut broschyren. Utskicket görs på uppdrag av regeringen som vill att vi alla ska bli bättre förberedda på att hantera allt från allvarliga olyckor och extremt väder till it-attacker och ytterst krig. Informationen finns också på MSB:s webbplats dinsäkerhet.se

Aktiviteter i länet

De lokala arrangemangen under kampanjveckan syftar till att skapa en dialog med invånarna och hur deras vardag kan påverkas vid en samhällsstörning och hur man kan förbereda sig inför det. I länets kommuner sker aktiviteter under veckan eller i anslutning till kampanjveckan i samarbete med bland andra frivilliga försvarsorganisationer (se aktivitetslista).

– Krisberedskapsveckan är ett tillfälle att ytterligare stärka vår samverkan i länet. Men arbetet slutar inte här, länets aktörer behöver fortsätta arbetet för att öka människors hemberedskaps och riskmedvetenhet, säger Tiina Johansson, beredskapsdirektör, Länsstyrelsen

Listan neda är aktiviteter som sker under, eller i anslutning till, Krisberedskapsveckan i Örebro län. Utöver det har Länsstyrelsen, kommuner och frivilliga försvarsorganisationer varit ute och pratat med människor på mässor och i andra sammanhang inför Krisberedskapsveckan.

Askersunds kommun

 • Information via webb, sociala medier och flyers.
 • 30 maj kl.18.00 Sjöängen: Föreläsning för allmänheten med Civilförsvarsförbundet.
 • Föreläsning för högstadieelever med Civilförsvarsförbundet.

Degerfors kommun

 • ​Information via webb, sociala medier och i skolan.
 • Kommunen lottar ut en krislåda till allmänheten via lotteri med frågor på kommunens webbplats.

​​Hallsbergs kommun

 • ​​Information via webb och Facebook.
 • 28 maj kl.18.00 Åsens dagcentral: Civilförsvarsförbundet genomför
  öppen föreläsning för allmänheten i samarbete Hallsbergs kommun
 • 31 maj kl. 18.00-20.00 Hallsbergs bibliotek: Föreläsningen "72 timmar" ges till allmänheten av Civilförsvarsförbundet.

​​Hällefors kommun

 • ​​26 maj kl. 10.00-13.00: Invigning av nytt kommunhus. I samband med det informera om och lotta ut krislåda. Landshövding Maria Larsson deltar kl. 10.00-11.30. Annalena Järnberg krisledningsnämndens ordförande deltar också.
 • 29 maj kl. 17.00-20.00 Folkets hus: Frivilliga resursgruppen är på plats. Från kl. 18.00 utbildning av Göran Fogelström Civilförsvarsförbundet Örebro/Värmland. Länsstyrelsen deltar.
 • Annonsering i annonsblad med mera.

Karlskoga kommun

 • Annonsering i sociala medier, aktivitet på torget.

Kumla kommun

 • ​29 maj kl. 15.00 och kl. 18.00 biblioteket i Kumla: Civilförsvarsförbundet genomför öppen föreläsning i samarbete med Kumla kommun. Mellan kl. 14.00 och 18.00 förevisar och informerar även Civilförsvarsförbundet vad som är bra att ha i hemmet om en kris inträffar.
 • 30–31 maj: Elever från Kumlaby skola i Kumla praktiserar krisberedskap i samband med övernattning i skogen. Landshövdingen besöker klassen på förmiddagen (kl. 9) den 31 maj.
 • 1 juni kl. 10.00 Röda Korset: Civilförsvarsförbundet genomför föreläsning för Röda Korset i Kumla i samarbete Kumla Rödakorskrets.

Laxå kommun

 • Annonsering i sociala medier och på webben.
 • 28 maj kl. 17–21 Allaktivitetshuset: Information om krisberedskap tillsammans med integrations- och arbetsmarknadsenheten vid deras Fritidscafé på Allaktivitetshuset. Kommer där även att visa ett exempel på innehåll i en krislåda och exempel på checklista till en krislåda.

Lekebergs kommun

 • 28 maj: Kommunstyrelsens ordförande Wendla Thorstensson deltar i paneldiskussion under Strategiskt samtal på Örebro slott.
 • Information via webb och i sociala medier dagligen under Krisberedskapsveckan, med nytt tema varje dag.

​​Lindesbergs kommun

 • Deltagit på Lindedagen (16 maj) med information till invånare tillsammans med Frivilliga resursgruppen/
 • Civilförsvarsförbundet/Länsstyrelsen.
 • Information på webb och i sociala medier. Information på högstadieskolor i Lindesberg under Krisberedskapsveckan, Civilförsvarsförbundet deltar.
 • 28 maj kl. 08.00: Civilförsvarsförbundet genomför sluten föreläsning för högstadiet på Fröviskolan i samarbete med Lindesbergs kommun.
 • 29 maj kl. 08.00 Storå: Civilförsvarsförbundet genomför sluten föreläsning för högstadiet på Storåskolan i samarbete med Lindesberg kommun.

Ljusnarsbergs kommun

 • Information på kommunens webbplats.

Nora kommun

 • ​​Information via webb, flyers, sociala medier med mera.
 • 24 maj kl. 08.00: Civilförsvarsförbundet genomför öppen föreläsning för allmänheten på biblioteket, i samarbete med Rotary Nora.
 • 29 maj kl. 13.00: Civilförsvarsförbundet genomför sluten föreläsning för högstadiet på Karlsängskolan i samarbete Nora kommun.

Örebro kommun

 • ​Information via webb, flyers, sociala medier med mera.
 • Örebro lottakår informerar på Mariebergs köpcentrum hela veckan.
 • 28 maj (tid ej bestämt): Civilförsvarsförbundet genomför
  sluten föreläsning för IT Gymnasiet, i samarbete med IT Gymnasiet Örebro.

Länsstyrelsen

 • 28 maj kl. 15.00–16.30: Strategiskt samtal på residenset Örebro slott med Annika Nordgren Christensen för kommunstyrelseordförande med flera.
 • 29 maj kl. 18.00-21.00 Folkets hus Hällefors. Länsstyrelsen deltar på kommunens och Civilförsvarsförbundets arrangemang.
 • 31 maj: Landshövdingen besöker skolklass i Kumla.
 • Aktiviteter på webben och i sociala medier. Deltagit på flertalet mässor inför Krisberedskapsveckan.

Tips till media

Elever från Kumlaby skola (årskurs 7–9, inom programmet fritt valt arbete) praktiserar krisberedskap i samband med övernattning i skogen runt Brånsta den 30–31 maj. Landshövdingen besöker klassen på torsdag morgon (kl. 09.00) den 31 maj.

Kontakt