Publiceringsdatum: 23 maj 2018

Senast uppdaterad: måndag 28 maj, 15.51

Naturvårdsbränning väcker nytt liv i skogen    

Ibland måste skogen brinna för att arter inte ska försvinna. Imorgon torsdag planeras en kontrollerad naturvårdsbränning på Römyren, mellan Kopparberg och Bredsjö.

Bränningen är planerad att starta på Römyren på torsdag eftermiddag den 24 maj och beräknas pågå i en dag. Därefter fortsätter arbetet med eftersläckning. Området som ska brännas är 11,5 hektar.

Planen att bränna kan ändras beroende på vädret. Om det inte är tillräckligt goda väderförhållanden skjuts arbetet upp.

Naturvårdsbränning gynnar både växer och djur

Det finns ett stort antal växter, svampar och insekter som är beroende av bränd skog. Även träd som riskerar att trängas undan av alltför mycket gran kan gynnas av den kontrollerade naturvårdsbränningen.

Naturvårdsbränningen på Römyren är en del av EU-projektet Life Taiga där 14 län ingår. Projektet pågår i fem år, och under den perioden ska omkring 90 kontrollerade naturvårdsbränningar genomföras i Sverige.

En kontrollerade naturvårdsbränningar på Römyren genomfördes även 2015. Römyren är ett naturreservat och ett Natura 2000-område. Det betyder att området har ett särskilt skydd eftersom att det här finns viktiga arter och livsmiljöer.

Boka tid i förväg

Av säkerhetsskäl vill vi att de journalister som vill bevaka bränningen hör av sig i förväg till någon av kontaktpersonerna. Då kan vi komma överens om en tid och en plats där det är lämpligt att träffas. Därifrån går vi till fots genom skogen, för att komma närmare branden.

Hitta rätt

För att hitta rätt finns en karta som visar anvisad parkeringsplats.

Karta över området med anvisad parkeringPDF

Mer information om naturvårdsbränning på Römyren

Mer information om Life Taiga på projektet nationella webbplatslänk till annan webbplats


Life Taiga
Life
Natura 2000

Kontakt