Publiceringsdatum: 15 maj 2018

Senast uppdaterad: måndag 11 maj, 12.18

Kalkning av försurade
sjöar pågår i länet

Illustration, helikopter som kalkar

Just nu pågår arbete med att kalka våra sjöar. Arbetet pågår i ungefär en månad och under de två första veckorna sker kalkningen från helikopter.

Kalkning från helikopter

Från och med 14 maj och cirka två veckor så kalkas drygt 200 sjöar och 40 utströmningsområden (våtmarker) med helikopter i länet. Sjöarna saknar anslutningsväg, därför kalkas de med helikopter.

Kalkning från båt

​Från och med 21 maj och cirka tre veckor kalkas 58 sjöar med båt. Kalkningen sker på grund av att sjöarna är försurade/försurningshotade. Huvudmän är till största delen berörd kommun. Länsstyrelsen har beviljat statsbidrag till kalkningen.

Kontakt